Američka firma traži da Dodik zaustavi namještanje poslova Krajišniku

Američka firma traži da Dodik zaustavi namještanje poslova Krajišniku

Kompanija „Podesta group LLC“ iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) tvrdi da se na tenderima preduzeća u Srpskoj favorizuje firma „Sarajevoinvest“ u vlasništvu porodice Momčila Krajišnika, o čemu su uputili pismo srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjednici RS Željki Cvijanović, premijeru RS Radovanu Viškoviću, piše Capital

Momcilo Krajisnik i Milorad Dodik

Momčilo Krajišnik i Milorad Dodik

Pismo nezadovoljne američke firme otišlo je i na adrese ministarstava energetike i rudarstva i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, te „Elektroprivrede RS“ i „Šuma RS“.

U Obavještenju o uočenim nepravilnostima sa prijedlogom za preduzimanje aktivnosti, koje je ova američka kompanija uputila pomenutim osobama i institucijama, navodi se da su u toku poslovanja uočili veoma značajne napravilnosti i nezakonitosti.

„Najprije želimo da vam skrenemo pažnju na nepravilnosti koje se odvijaju u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. Primjetne su veoma izražene pojave nelojalne konkurencije i favorizovanja pojedinih „povlaštenih“ ponuđača, a na te pojave je izostala neophodna rekacija nosilaca vlasti na svim nivoima. Najeklatantniji primjer favorizovanja „povlaštenih“ ponuđača je dodjela ugovora konkurentskoj firmi „Sarajevoinvest“ u visini od 500.000 KM od strane „Elektrokrajine“, bez provođenja postupka javne konkurencije, a što se dogodilo krajem 2018. godine (nabavka impregnisanih TT stubova) i o čemu su svi relevantni činioci upoznati, a nikakve reakcije nije bilo, iako se radi o nezakonitosti koja predstavlja krivično djelo“, naveli su iz Podesta Group-e.

Dodali su da su izraženi primjeri da se u toku postupka javne nabavke mijenjaju tehnički uslovi i karakteristike tražene robe, kako bi se pogodovalo „Sarajevoinvestu“, a ugovorni organ traži i dobija robu slabijeg kvaliteta ispod standarda koji su traženi prvobitno. Kao primjer naveli su nabavku impregnisanih TT stubova u „Elektro-Hercegovini“ za 2019. godinu.

Takođe, istakli su primjer nabavke stubova kod „Elektrokrajine“, a kada je ugovor dodijeljen najpovoljnijem ponuđaču, ali je nakon žalbe „Sarajevoinvesta“ Kancelarija za razmatranje žalbi, suprotno prethodno zauzetoj praksi, prihvatila žalbu „Sarajevoinvesta“ i potvrdu koju je u prethodnim postupcima proglasila nepravilnom u konkretnom postupku prihvatila kao validnu?!?

„S tim u vezi podnesene su i krivične prijave protiv odgovornih lica u „Sarajevoinvestu“ i u komisiji, ali je reakcija nadležnih organa izostala. Takođe, u drugim slučajevima u kojima ugovorni organ ne bi dodijelio ugovor ponuđaču „Sarajevoinvest“, uvijek bi uslijedila žalba koja rezultira, bez izuzetka, ili poništenjem postupka ili dodjelom ugovora „Sarajevoinvestu“. Iz tog razloga, opravdano sumnjamo u pristrasnost komisije u korist „Sarajevoinvesta““, istaknuto je.

„Sarajevoinvest“ je, prema podacima iz privrednog registra, firma u vlasništvu porodice Momčila Krajišnika.

Podesta Group je u pismu navela i nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju „Šuma RS“ takođe ističući da favorizuju „Sarajevoinvest“ na štetu ostalih drvoprerađivača u BiH.

„Molimo sve institucije, da svako iz svoga djelokruga, analizira navode iz ovog dopisa i preduzme mjere i aktivnosti na spriječavanju opisanih pojava jer se radi o nedozvoljenim, protivzakonitim pojavama, koje imaju veliki značaj za kredibilitet tržišta i koje će u konačnici odvratiti sve potencijalne investitore od ulaganja u BiH i RS. Ovakve prakse, koje smo opisali, relativizuju sve ono dobro što je urađeno na privlačenju stranih investicija“, ističu u Podesta Group-i.

Predlažu da se, u vezi s primjerima koje su naveli, izvrši kontrola nabavki impregnisanih TT stubova u „Elektrokrajini“ „Elektro-Hercegovini“ i „Telekomunikacijama RS“, te utvrdi postojanje navedenih napravilnosti.

„Da se sankcionišu lica koja su odgovorna za počinjene nepravilnosti, kao i da se na odgovorajući način djeluje da se ubuduće spriječe uočene nezakonitosti. Da se izvrši kontrola poslovanja „Šuma RS“ sa „Sarajevoinvestom“ i da se utvrdi da li se poštuju odgovarajući pravilnici. Da se u slučaju nepoštovanja pravilnika i favorizovanja „Sarajevoinvesta“ sankcionišu lica koja su takve nezakonitosti počinili i omogućili, te da se pokrenu pravne procedure koje će obezbijediti naplatu od „Sarajevoinvest“ u korist „Šuma RS“ jer se radi o velikom riziku da preuzetu robu navedeni kupac nikad ne plati“, predlažu u Podesta Group-i.

Traže da se obezbijedi poštovanje zakona i zakonskih propisa, te poručuju da će o svemu obavijestiti Ambasadu SAD u BiH kao i stručne institucije koje prate poštovanje konkurentnosti na svjetskim tržištima.

Iz Podesta Group-e ističu da imaju investicije u preko 60 zemalja te da su u BiH i Republiku Srpsku investirali smo u prethodnom periodu u oblast drvne industrije kupovinom preduzeća „Meridijana“ Bijeljina.

Pismo upućeno zvaničnicima i institucijama Capital je objavio u cjelosti:

Close