BH novinari traže efikasniju pravosudnu zaštitu

BH novinari traže efikasniju pravosudnu zaštitu

Upravni odbor Udruženja BH novinari danas je predstavio amandmane na krivične zakone BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, kojim traže efikasniju pravosudnu zaštitu novinara i drugih medijskih radnika, izloženih različitim vrstama napada, prijetnji, pritisaka i drugih oblika ugrožavanja sigurnosti, piše Fena. 

BH novinari u cjelini, uključujući i inicijativu Kluba novinara Banja Luka, od 2015. godine zagovaraju mnogo profesionalniji i posvećeniji rad pravosudnih institucija i policije u otkrivanju počinilaca krivičnih djela prema novinarima i zaštiti njihove sigurnosti u skladu sa standardima EU, Vijeća Evrope i OSCE-a.

Na žalost, još nema konketnih pomaka niti unapređenja u oblasi zaštite i sigurnosti novinara, kao ni poboljšanja legistlative koja se odnosi na krivična djela, rečeno je danas na pres-konferenciji Udruženja BH novinari.

U saradnji s pravnim ekspertima Udruženje BH novinari je pripremilo set amandmana za izmjenu krivičnog zakonodavstva na svim nivoima vlasti u BiH.

O sadržaju amandama i aktivnosti BH novinara u toj oblasti na pres-konferenciji su govorili predsjednik Udruženja BHN Marko Divković  i  članovi Upravnog odbora Siniša Vukelić i Faruk Kajtaz.

Divković je kazao da je Upravni odbor danas iskristalizirao nekoliko prijeloga koje će proslijediti zakonodavnim tijelima na sva četiri nivoa – BiH, oba entiteta i  Brčko distrikta BiH.

– Prijedlozi idu ka tome da se u zakonodavstva uvede posebna zaštita novinara kada obavljaju  svoju profesiju i način kako da se to tretira. U svim prijedlozima amandmana koji će ići paralamentarcima na svim novima vlasti stoji da se prijetnje i napadi na novinare gone po službenoj dužnosti,  a ne da se čeka nečiji prijedlog i nečija prijava – kazao je Divković.

Član UO BHN i predsjednik Kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić rekao je da “novinari ne traže da budu službene osobe već traže da se napad na njih tretira kao napad na službenu osobu”.

– U slučaju bilo kojeg fizičkog nasilja, pritisaka, ucjene, prijetnje oružjem ili kojim drugim sredstvima da se to tretira po službenoj dužnosti, da to nadležni organi gone, istražuju i na kraju procesuiraju kao napad na službenu osobu. Time bi novinari dobili bolju zaštitu, takvi slučajevi bi se brže procesuirali i zaprijećene su mnogo veće kazne nego što je dosad bio slučaj. Novinari ovim ne dobivaju privilegovan položaj, već samo traže bolju zaštitu i ono što im je ustavom zagarantovano, a to je sloboda javne riječi i novinarskih prava u ovoj zemlji – kazao je Vukelić.

Naglašava da je veliki broj novinara  napadnut, te da još nije završen slučaj napada na Vladimira Kovačevića, “nije otkriven drugi napadač, ne znaju se motiv ni nalogodavac tog strašnog zločina pokušaja ubistva”.

– Imamo  brojne druge slučajeve u kojim su novinari izloženi strahovitim pritiscima, rade u nehumanim uslovima  za male  plate i ostale stvari koji ovu profesiju dodatno otežavaju. Pozivamo i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika  da ispuni svoje javno obećanje da će to pokrenuti i u RS i na nivou BiH – kazao je Vukelić.

Član UO BHN i predsjednik Kluba novinara Mostara Faruk Kajtaz, rekao je da je Udruženje BHN ovu  inicijativu  pokrenulo na nivou cijele BiH, jer je to jedino udruženje koje djeluje na nivou cijele BiH.

– Ovo su vrlo važni prijedlozi izmjena zakona. Međutim čini mi se da prava bitka tek predstoji. Defnirali smo neke prjedloge, koji su na fonu zaštite novinara, njihovih prava, a sve u cilju što boljeg i profesionalnijeg obavljanja njihovog posla. Sada treba uslijediti jedno lobiranje među političarima, zastupnicima, na različitim nivoim zakonodavne vlasti kako bi ovi zakonski prijedlozi prošli i bili usvojeni.  Nadam se da će političari u ovoj zemlji smoći snage da naprave takav korak i da novinarima izađu u susret, a sami tim i javnosti – kazao je Kajtaz.

Amandmani će iduće sedmice službeno biti upućeni svim vladama – Brčko distrikta BiH, oba entiteta i Vijeću ministara BiH.

Iako u BiH trenutno djeluje pet udruženja novinara u Udruženju BHN očekuju od svih kolega, bez obzira da li su članovi bilo kojeg udruženja ili ne, da podrže amandmane, za dobrobit svih novinara u BiH.

U posljednjih nekoliko godina BH novinari su, u okviru aktivnosti Linije za pomoć novinarima, registrirali 121 krivično djelo prema novinarima i drugim medijskim profesionalcima. Samo 27 posto tih djela je adekvatno istraženo, procesuirano kod tužiteljstava i sudova u BiH na efikasan način, i u konačnici riješeno u korist medijskih profesionalaca.

Close