Budžet Gacka 12,5 miliona maraka

Budžet Gacka 12,5 miliona maraka

Malo toga je urađeno u godini iza nas, što nije sprečilo načelnika Gacka da se pohvali da je popločano 45% trga, tačnije plato ispred crkve. To što semafori ne rade više od 10 dana je obrazložio kvarom na automatici, “čeka se da se nabavi materijal”. Po njemu je i grad okićen, a biće i više čim stignu zastave. “Mogu samo srpske i ruske i, eventualno, grčke”, ekstatičan je bio načelnik na današnjoj sednici SO Gacko.

Ako je načelnik rekao da je Gacko je okićeno- okićeno je!

Na samom početku, načelnik Ognjen Milinković je zatražio da se povuku na doradu dve tačke sa dnevnog reda- predlog korišćenja sredstava od “rudarske rente” koja će u 2022. biti oko 4,8 miliona maraka i predlog kapitalnih investicija.

Na predlog skupštinske većine jednoglasno je usvojena odluka o smanjenju plata lokalnim funkcionerima, načelnicima opštinskih odeljenja, odbornicima I sekretaru do 10%.

Lokalni parlament je glasovima većine danas usvojio budžet za narednu godinu koji će iznositi nešto više od 12,5 miliona.

Za odbornike opozicije dokument je “mrtvo slovo na papiru, a u budžetu ništa novo”.

Za Milivoja Boljanovića, već godinu dana v.d. načelnika za finansije u dokumentu se “pojavio suficit, ali para nema”.

I mada je i danas sa neba padao pepeo, odbornici su odbili da usvoje predlog da se uradi studija koja bi pokazala da li i u kojoj meri pepeo utiče na zdravlje stanovnika i životnu sredinu.

Ali su zato glasali da se napokon reši pitanje šalter-sale jer je Gacko jedna od retkih opština koja građanima na ovaj način nije omogućila uslugu.

Opozicija je u svemu prozrela realizaciju već dogovorene kupovine poslovnog prostora za preko 300 hiljada maraka. Iako je šalter-sala potrebna, za opoziciju ona nije prioritet, posebno ako se ima na umu da je ukupna cifra za investicije 610 hiljada maraka. Za poziciju je to stvar koja je urgentna, pa su zadužili načelnika da iznađe prostor za tu namenu.

Odbornici su dopunili već postojeću odluku kojom se pruža novčana podrška za sklapanje braka, za roditeljstvo već od prvog deteta, kao i za pokušaj vantelesne oplodnje i pronatalitetnog testa.

Na sednici se moglo čuti i da su demografski pokazatelji katastrofalni. Okvirno je u ovoj godini broj umrlih 150, dok se rodilo samo 53 bebe. To je čak za 13 novorođenčadi manje nego u 2020. godini kada je dostignut (do tada) istorijski minimum.

Optimizam ne uliva ni Strategija razvoja opštine u kojoj je takođe naveden podatak da je udeo mlađih od 16 godina 14,4%, dok je starijih od 65 godina skoro 19%.

Iako bi Strategija razvoja trebala da da smernice za narednih šest godina, dokument ne donosi ništa epohalno i više je skup opštih mesta i spisak želja, nego konkretnih mera. Ipak, iz pozicije su rekli da će Strategija svoj izgled oblikovati u narednom periodu uz učešće svih snaga u lokalnoj zajednici.

Close