Čavić može biti i v.d. „Elektrokrajine“ i poslanik

Čavić može biti i v.d. „Elektrokrajine“ i poslanik

Tek u slučaju da Dragan Čavić bude imenovan za direktora „Elektrokrajine“ Banjaluka, Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske pokrenuće postupak protiv njega. 

Izvor: Srpska.info

To je rekla predsjednica ove komisije Obrenka Slijepčević na pitanje može li predsjednik NDP istovremeno da bude poslanik u Narodnoj skupštini RS i direktor najvećeg distributivnog preduzeća iz sastava Elektroprivrede RS.

Ona podsjeća da je, na osnovu medijskih objava, Čavić imenovan na mjesto v.d. direktora „Elektrokrajine“, što znači da još nije imenovan od strane Nadzornog odbora po konkursnoj proceduri za direktora.

Slijepčevićeva kaže da Komisija vodi sličan predmet protiv Đorđa Popovića koji je u trentutku kada je postao poslanik bio direktor RiTE „Ugljevik“, da bi kasnije bio smijenjen.

„Ukoliko bi gospodin Čavić na konkursnoj proceduri zaista postao direktor, postupiće se po zakonskim odredbama i rokovima. Primjena zakona i praksa ovog i drugih organa koji se bave sukobom interesa će biti jednaka za sve funkcionere RS“, kaže Slijepčevićeva.

Prema Zakonu o sukobu interesa RS, narodni poslanik se smatra izabranim predstavnikom koji ne može u vrijeme dok je na toj funkciji i tri mjeseca nakon prestanka javne funkcije biti član nadzornog odbora ili direktori javnih preduzeća.

„Javno preduzeće u smislu ovog zakona je pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo u formi akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i u čijem osnovnom kapitalu RS ili jedinica lokalne samouprave direktno ili indirektno ima većinsko vlasništvo“, navodi se u Zakonu o javnim preduzećima RS.

„Elektrokrajina“ je dio Holdinga ERS koji je u vlasništvu Srpske.

U slučaju da se Čavić bude morao odreći poslaničkog mandata, umjesto njega bi u Narodnu skupštinu RS ušla Sava Ožegović Marčeta.

Nadzorni odbor „Elektrokrajine“ imenovao je u četvrtak Dragana Čavića za vršioca dužnosti direktora tog preduzeća, a Čavić je tada rekao da neće tolerisati skrivanje gubitaka u „Elektrokrajini”.

Close