„Direkt“ ne izvještava po volji gradonačelnika - Ombudsmeni BiH utvrdili da je Grad Trebinje kršio zakon

„Direkt“ ne izvještava po volji gradonačelnika – Ombudsmeni BiH utvrdili da je Grad Trebinje kršio zakon

Grad Trebinje kršio je Zakon o slobodnom pristupu informacijama (ZOSPI) Republike Srpske, kada su u pitanju zahtjevi za pristup informacijama koje je nadležnima u trebinjskoj Gradskoj upravi, u više navrata, upućivao naš portal. Ovo je nedavno utvrdila Institucija ombudsmena BiH. 

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić (Foto: Direkt)

„Direkt“ već duže vrijeme ne dobija tražene informacije koje su pod kontrolom trebinjske Gradske uprave, što smatramo jasnom opstrukcijom našeg rada, koji je isključivo u interesu javnosti. Zbog toga samo, u julu prošle godine, uputili žalbu Instituciji ombudsmena BiH. 

Nakon žalbe našeg portala, Institucija ombudsmena BiH utvrdila je da je Grad Trebinje kršio članove 4, 14 i 19 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Republike Srpske.

U odgovoru koji je na našu žalbu gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić dostavio Instituciji ombudsmena BiH, navedeno je da „novinarke portala Direkt ne objavljuju informacije u onom obliku u kome su im date, te samim tim stvaraju neistinitu sliku o djelovanju i radu Gradske uprave Grada Trebinja“.

U ovom slučaju, ombudsmeni su razmatrali pitanja postojanja zakonskih pretpostavki za primjenu ZOSPI, zatim postojanja službenika za informisanje u Gradskoj upravi Grada Trebinja, te da li je Grad u skladu sa zakonom razmatrao naše upite.

„Grad Trebinje je Instituciji ombudsmena dostavio Akt kojim navodi da Grad Trebinje nema imenovanog službenika za informisanje, s obzirom da se uprava Grada Trebinja suočava sa problemom rješavanja viška radnika...te iz tog razloga nije u mogućnosti zaposliti službenika za informisanje... Zakon ne postavlja uslov da se radi o službeniku koji će u opisu radnih zadataka imati samo obradu zahtjeva za pristup informacijama. Praksa Ombudsmena BiH pokazuje da su službenici za informisanje u najvećem broju javnih organa osobe koje uz redovne zadatke obavljaju poslove obrade zahtjeva za pristup informacijama“, navedeno je u odgovoru Grada Trebinja.

Stoga, Institucija ombudsmena nije prihvatila objašnjenje Grada da nedostatak materijalnih sredstava može biti izgovor za neimenovanje službenika za informisanje.

Grad je potvrdio da je izdao vodič za pristup informacijama i Indeks registar informacija koji su dostupni građanima na zvaničnom sajtu Grada Trebinja. Grad je naveo da je novinarki našeg portala, u periodu na koji smo se žalili, poslao odgovore u dva navrata. Smatramo da odgovori koji su poslati nisu potpuni i da ne pružaju cjelokupan uvid u informacije koje smo tražili, a koje su pod kontrolom ovog javnog organa.

Ombudsmeni podsjećaju da nije dovoljno da javni organ samo utvrdi da neka informacija nije za objavljivanje, ukoliko odluče da je odbiju dostaviti, već mora da utvrdi da saopštavanje takve informacije nije u javnom interesu, što u našem slučaju Grad Trebinje nije uradio.

„Ombudsmeni BiH su mišljenja da se iz odgovora Grada Trebinja ne može zaključiti po kojem zahtjevu žalitelja organ postupa, primjenom kojih odredaba zakona, da li se pristup informacijama odbija u potpunosti ili djelimično, te ukoliko se odbija u odnosu na neka pitanja, koja su to pitanja, te da li žalitelj ima pravo podnošenja žalbe“, navedeno je u odluci Ombudsmena.

U Preporuci gradonačelniku Mirku Ćuriću ombudsmeni BiH su naveli da Grad odmah preduzme efikasne mjere na donošenju odluke po zahtjevima za pristup informacijama našeg portala iz aprila, juna i avgusta prošle godine. Gradonačelniku je preporučeno i da imenuje službenika za informisanje, te da odluku o tome dostavi Instituciji ombudsmena na uvid. Takođe, gradonačelnik bi trebalo da u roku od 30 dana obavijesti ombudsmene o realizaciji Preporuke i dostavi rješenje u skladu sa Preporukom.

Podsjećamo, „Direkt“ je u više navrata tražio informacije koje su pod kontrolom Gradske uprave Grada Trebinja, tražio sagovornike na različite teme, ali nismo dobili ni informacije, niti su nam obezbijeđeni relevantni sagovornici.

Close