Direktor škole u Gacku sestru zaposlio kao sekretarku

Direktor škole u Gacku sestru zaposlio kao sekretarku

Da li zbog toga što nas je u državi sve manje ili zbog ekspanzije partijskog zapošljavanja, nepotizma i kronizma, tek naše javne institucije i ustanove sve više liče na male, porodične firme. Tako je i u gatačkom Srednjoškolskom centru „Pero Slijepčević“ čiji je direktor Aleksandar Purović u januaru ove godine posao sekretarke/pravnice dao svojoj rođenoj sestri Gordani Purović.

Aleksandar Purović

Purović za „Direkt“ negira da je riječ o nepotizmu.

„Ne vidim zašto. Jedina se prijavila na konkurs“, kaže Purović koji je 2016. godine bio SNSD-ov kandidat za odbornika u gatačkoj Skupštini.

U prilog sestrinom radnom iskustvu, Purović dodaje da je ona prije toga zamjenjivala sekretara u osnovnoj školi više od godinu dana.

Osim što se zapošljavanje članova porodice tretira kao nepotizam, u slučaju Purović sporno je i to što je Gordana posao sekretara u SŠC „Pero Slijepčević“ obavljala i prije nego što je konkurs raspisan. Kako nam je direktor potvrdio, njegova sestra bila je zaposlena na 60 dana, do okončanja konkursne procedure, kada je dotadašnja sekretarica Ruža Anđić otišla u penziju. Time je gatački direktor prekršio Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske, jer se odlazak u penziju ne smatra iznenadnim odsustvom.

Član 109. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS

(1) U slučajevima iznenadnog odsustva nastavnika, stručnog saradnika, sekretara i računovođe zbog bolesti i drugog opravdanog odsustva, kada obavljanje poslova ne trpi odgađanje, direktor škole može, bez raspisivanja javnog konkursa, zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa licem koje ima radno iskustvo i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i pravilnikom kojim se definišu profili i zvanja nastavnika i stručnih saradnika, a najduže do 60 dana.

Upitan zbog čega nije na vrijeme raspisao konkurs kada je znao da će sekretarka Anđić otići u penziju, Purović odgovara da je „tako omogućeno“. Ko mu je to omogućio, nije precizirao.

„Pa, čekali smo raspust da zaokružimo školsku godinu, polugodište“, Purovićevo je pojašnjenje za kršenje zakona.

Prije nego što je imenovan za direktora, Purović je u ovoj školi radio kao profesor matematike. U istoj školi, kao profesorica biologije, odavno je zaposlena i njegova druga rođena sestra.

Close