Đokić prekršio niz zakona da Mostarcima namjesti vjetroelektranu „Grebak“

Đokić prekršio niz zakona da Mostarcima namjesti vjetroelektranu „Grebak“

 Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić potpisao je koncesioni ugovor za 65 miliona evra vrijednu vjetroelektranu „Grebak“ u Nevesinju sa gubitaškom firmom „VE Grebak“ iako nijedna institucija RS nije dala saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti, prekoračen je limit instalisane snage koja može da se priključi na mrežu, nisu riješeni imovinski odnosi na zemljištu, a nije precizirano ni koliko bi se vjetroturbina trebalo graditi, otkriva portal CAPITAL.

Foto: socijalisti.ba

Upravo je ovaj ugovor, prema informacijama Capitala, bio razlog zbog kojeg je premijer RS Radovan Višković tražio da Đokić podnese ostavku, jer nije obavijestio Vladu da je Pravobranilaštvo dalo negativno mišljenje na taj ugovor.

CAPITAL saznaje da je prijedlogom ugovora precizirano da je predmet koncesije izgradnja i korištenje vjetroelektrane procijenjene instalisane snage 49,5 MW, dok je preduzeće „VE Grebak“ ponudilo izgradnju 15 vjetroturbina ukupne snage 52/54,6 MW instalisane snage.

Osim ovih, različiti su i podaci u studiji ekonomske opravdanosti kojom je predviđena gradnja 13 vjetroturbina po četiri MW što iznosi 52 MW instalisane snage.

Takođe, javnim pozivom je bilo predviđeno da rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji vjetroelektrane biti obaveza koncesionara, a da će mu se zemljište u svojini RS dodijeliti na korištenje.

Problem je što se u zemljišnjim knjigama nigdje ne spominje RS kao vlasnik spornog zemljišta već i dalje egzistiraju upisi „Državna svojina“, „Državni Erar“, „Javno dobro putevi“.

Studija ekonomske opravdanosti koju je uz zahtjev dostavio koncesionar ne sadrži nijedan podatak o nekretninama na kojima je predviđena izgradnja vjetorelektrane.

Takođe, studija ekonomske opravdanosti je urađena na period od 20 do 25 godina, a koncesija se dodjeljuje na 50 godina, što je u supprotnosti sa javnim pozivom.

Srpska snosi troškove

Suprotno javnom pozivu, prijedlogom ugovora je predviđeno i da se RS obavezuje da će eksproprisati nekretnine i dodijeliti ih na korišćenje koncesionaru. Javnim pozivom je propisano da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji vjetroelektrane obaveza koncesionara.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je Pravobranilaštvo RS dalo negativno mišljenje na prijedlog ugovora za izgradnju i korišćenje VE „Grebak“, a koje nije bilo prepreka ministru Đokiću da polovinom aprila potpiše sporni ugovor.

Pravobranilaštvo je upozorilo da ne bi trebala biti praksa da se Vlada obavezuje ugovorom da će donijeti odluku o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju  nekretnina.

„Vlada bi ovom institutu trebalo pažljivije pristupati vodeći računa o tome da je vlasništvo zaštićeno u svim pravnim sistemima, da ono mora biti zaštićeno od strane Republike Srpske, a da je eksproprijacija izuzetak i ona mora da bude u interesu većeg broja ljudi i opšteg interesa“, navodi se u Mišljenju koje je Ministarstvu energetike dostavljeno 9. aprila.

Ministar Đokić ne želi da se pomiri sa jasnim stavom Pravobranilaštva, pa samo dva dana kasnije šalje Pravobranilaštvu zahtjev za preispitivanje Mišljenja. Bezuspješno, Pravobranilaštvo je ostalo pri ranijem stavu i ponovo iznijelo ključne zamjerke koje imaju na prijedlog ugovora.

Bez obzira na to ministar Đokić 15. aprila sa direktorom preduzeća „VE Grebak“ Nevesinje potpisuje ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje VE „Grebak“.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva RS ni nakon četiri dana nismo dobili odgovor na pitanja zbog čega je ministar Đokić potpisao ovaj ugovor s obzirom na to da je Pravobranilaštvo RS dalo negativno mišljenje na prijedlog ugovora kao ni da li je Vlada bila upoznata sa negativnim mišljenjem Pravobranilaštva.

Vlada RS je u januaru ove godine preduzeću „VE Grebak“ dodijelila koncesiju za izgradnju i korištenje vjetroelektrane „Grebak“ u Nevesinju. Кoncesija  je dodjeljena na period od 50 godina, a realizovaće se u periodu tri godine.

Đokić je najavio je da će vjetroelektrana “Grebak”, čija se intenzivna gradnja može očekivati u drugoj polovini naredne godine, biti završena i priključena na mrežu 2021. godine.

Inače, preduzeće „VE Grebak“ zapošljava samo jednog jednog radnika i posluje sa gubitkom, o čemu smo pisali u tekstu Koncesija za VE „Grebak“ gubitaškom preduzeću.

Gubitak ove firme iznad visine kapitala u 2017. godini je iznosio skoro 130.000 KM, neto gubitak oko 61.000 KM, dok su joj kratkoročne obaveze bile iznad pola miliona KM. Prošlu godinu je završila sa minusom od 67.438 KM.

Za firmu „VE Grebak“ u poslovnim registrima se navodi da je osnovana krajem 2016. godine i da zapošljava jednog radnika. Direktor je Admir Rahimić, a izvršni direktor Miralem Čampara.

U APIF-u se kao osnivači preduzeća „VE Grebak“ vode Admir Rahimić, “IMPRO IMPEX” Mostar i Erich Preißler Windparkverwaltung GmbH.

„IMPRO IMPEX“ je mostarska firma čiji je direktor pomenuti Čampara, a zapošljava dva radnika. U 2017. godini to preduzeće je imalo prihod od 111.000 KM i dobit od svega 3.500 KM.

Close