Dozvola bolnicama da gomilaju dugove na račun osiguranika

Dozvola bolnicama da gomilaju dugove na račun osiguranika

Vlada Republike Srpske naložila je da Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS doznačava novac javnim zdravstvenim ustanovama u ovoj godini nezavisno od stvarnog obima pruženih usluga, saznaje portal CAPITAL. Razliku između doznačenog novca i pruženih usluga bolnice neće morati da vraćaju u iduće tri godine, a nakon isteka tog roka, imaće rok od pet godina da vrate dug.

Vlada RS je Odluku o mjerama za finansiranje javnih zdavstvenih ustanova donijela nedavno i ona uskoro stupa na snagu.

Odlukom se, kako je definisala Vlada, propisuju mjere za pomoć u finansiranju zdravstvenih ustanova za vrijeme trajanja vanredne situacije proglašene zbog pandemije virusa korona.

Vlada obavezuje FZO da u ovoj godini zdravstvenim ustanovama doznačava ugovorena sredstva u punom iznosu, nezavisno od stvarnog obima pruženih zdravstvenih usluga.

Fond je obavezan da prati i evidentira stvarno stanje pruženih usluga i da utvrdi iznos razlike između doznačenog novca i stvarne realizacije pruženih usluga.

Ustanove su obavezane da sa Fondom zaključe sporazum kojim će se utvrditi način izmirenja duga, ako je Fond doznačio više novca prema zdravstvenoj ustanovi.

Vlada je odredila da se za povrat više doznačenog novca ustanovama daje period odgode od tri godine, a nakon isteka tog perioda daje se rok povrata od pet godina.

Pored toga, Vlada je odobrila i reprogram izmirenja obaveza zdravstvenih ustanova prema Fondu, a koje Fond vraća Ministarstvu finansija na escrow račun.

I za te reprograme zaključiće se sporazumi s odgodom plaćanja od tri godine i nakon toga rokom plaćanja od pet godina.

Ako ustanove na kraju ne mogu da plaćaju dugove, to će uraditi Ministarstvo.

Navedene mjere donesene su za bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, „Srbija“ Istočno Sarajevo i „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske dug bijeljinske bolnice na kraju februara ove godine je bio 16,3 miliona, dug bolnice „Srbija“ je bio 43,4 miliona, a dug prijedorske bolnice je bio 9,9 miliona KM.

Close