Elektroprivreda pripremila mere za finansijsku konsolidaciju

Elektroprivreda pripremila mere za finansijsku konsolidaciju

Nasuprot porukama Vlade RS da neće biti otpuštanja radnika i smanjenja plata, ERS je, kako bi finansijski konsolidovala holding, pripremila mere koje donose umanjenje primanja zaposlenima. Bez posla će ostati svi angažovani po ugovoru.

ers

Elektroprivreda RS (FOTO: Direkt)

Situacija sa pandemijom, jasno je svima, ostaviće velike posledice na privredu. Prve efekte dvonedeljnog izmenjenog režima oseća i okosnica privrednog sistema RS - Elektroprivreda.

Prodaja struje u regionu je zamrla jer u novonastlim uslovima, kada privreda radi smanjenim kapacitetom, nema potražnje.

To je i razlog što će od početka aprila dve termoelektrane – Ugljevik i Gacko, raditi u naizmeničnom režimu. Ovaj polumesečni rad će se odraziti i na lokalne zajednice čiji će se prihodi po osnovu tzv. rudarske rente prepoloviti.

Pojašnjenja vezana za novi režim rada i finansijske efekte zatražili smo i od nadležnih u ERS. No, na pitanja koja smo poslali u četvrtak do ovog trenutka nismo dobili odgovore.

ERS je zato zavisnim preduzećima uputio dokument sa 21 zaključkom kako da prevaziđu finansijku krizu. Obavezao ih je da realizuju zaključke i o tome izveste Upravu matičnog preduzeća do 1. aprila.

Radi se o predlogu Štaba za praćenje epidemiološke situacije Elektroprivrede koji je predvideo da bez posla ostanu svi angažovani po ugovorima o delu i povremenim i privremenim poslovima, dok će stalno zaposlenima biti isplaćivana samo osnovna plata uz uvećanje po osnovu radnog staža.

Radno vreme će biti skraćeno na 6 časova, izuzev smenskim i terenskim radnicima. Prekovremeni sati će biti pretvarani u slobodne dane. Preduzećima je naloženo i da radnike koji nisu u mogućnosti da rade od kuće ili one za čijim angažovanjem nema potrebe, upute na odmor.

Naloženo je Upravama preduzeća da zajedno sa Sindikatom iznađu način da radnici dobrovoljno (!?) u Fond solidarnosti povećaju iznos uplate na 50 do 100 maraka mesečno, u zavisnosti od stručne spreme. Sredstva iz ovog fonda bi se koristila za pomoć ugroženim porodicama.

Preduzeća bi trebala da neizmeirene obaveze dospele do sredine marta dobavljačima isplate u visini od 20%, a ostatak reprogramiraju na period od jula do kraja godine.

Stopirani su i svi troškovi poput nabavke automobila, rekonstrukcije, renoviranje, reklama i propagande, troškovi reprezentacije.

Ono na čemu se neće štedeti su investicije. Jedan od zaključaka nalaže preduzećima u sklopu Elektroprivrede da naredna dva meseca intenziviraju aktivnosti na pripremi novih investicija, kroz izradu elaborata, projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti.

 

1 Komentar

Comments are closed.

Close