ERS preuzima 4.000 kupaca, cijena niže tarife veća za 25 odsto

ERS preuzima 4.000 kupaca, cijena niže tarife veća za 25 odsto

Firmama u Srpskoj koje su najveći kupci na niskom naponu počeli su da stižu novi ugovori od “Elektroprivrede Republike Srpske” (ERS) jer od 1. januara prelaze u nadležnost Matičnog preduzeća, odnosno nove Direkcije za snabdjevanje, saznaje portal CAPITAL.

Ilustracija

Iz Ugovora o  potpunom snabdjevanju, koji je u posjedu CAPITAL-a, vidljivo je da će firme ugovor sklopiti s Matičnim preduzećem.

Definisane su obaveze snabdjevača, između ostalog, da osigura električnu energiju u količini i snazi potrebnoj krajnjem kupcu, da reguliše odnose sa distributerom u vezi sa plaćanjem naknade za korištenje distributivne mreže…

„Snabdjevač je obavezan nadoknaditi krajnjem kupcu štetu prouzrokovanu neosnovanom obustavom isporuke električne energije po nalogu snabdjevača“, navedeno je u Ugovoru.

Cijena je definisana za višu i nižu tarifu, u ljetnoj i zimskoj sezoni.

Direktor Privredne komore RS Pero Ćorić kaže da je za oko 25 odsto veća cijena niže tarife za firme na 0,4 kV, sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kWh, ali da ta preduzeća koja od 1. januara preuzima ERS uglavnom nemaju noćnu smjenu, pa time ni povećanje troškova.

„Preduzeća potpisuju ugovore, iako se boje za kvalitet snabdjevanja, a mi ćemo pratiti primjenu ugovora i skupljati primjedbe privrednika te biti u kontaktu sa ERS kako bi cijeli proces tekao kako treba. Privrednici strahuju i jer se potpisuju ugovori sa cijenom za čistu elekričnu energiju, na šta se dodaje cijena mrežarine o kojoj odlučuje NOS i Regulatorna komisija za enegetiku“, kazao je Ćorić.

U novim ugovorima nema članova koji su bili u prvobitnim ugovorima za najveće potrošače struje u avgustu ove godine. Podsjećamo, nakon što je CAPITAL u avgustu objavio da privrednicima stižu novi ugovori koji predviđaju poskupljenje strujekao i niz drugih spornih članova,  uslijedili su pregovori ERS i privrednika te je postignut dogovor što se tiče nove cijene struje i drugih odredbi ugovora.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić kaže da je „Elekroprivreda“ ovaj put ispoštovala raniji dogovor da se o svim budućim promjenama konsultuje sa poslovnom zajednicom.

„Cijena električne energije ostaje ista, ono što je bilo uočeno kao problem ili greška u kontaktu s „Elektroprivredom“ je popravljeno“, kazao je Trivić.

U ERS su naveli da nastavljaju sa započetim aktivnostima vezanim za otvaranje tržišta električne energije i ispunjavanje obaveza Trećeg energetskog paketa.

„U skladu s tim, u okviru tržišnog snabdijevanja od  1. januara 2020. godine ERS će preuzeti potrošače na 0,4 kV, sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kWh, ukoliko budu izabrali „Elektroprivredu“ kao snabdjevača. Radi se od oko  4.000  kupaca koji su sada kategorisani kupci na 0,4kV ostala potrošnja (1, 2, 3, 6 i 7 tarifna grupa) i 0,4kV javna rasvjeta“, istakli su u „Elektroprivredi“.

Do sada su ugovorima o potpunom snabdijevanju ponuđeni potrošači električne energije na visokom i srednjem naponu (110, 35 i 10 kV), njih oko 1.200.

Manji prihodi za distributivna preduzeća

Preuzimanje kupaca električne energije u nadležnost Direkcije za snabdjevanje značajno će uticati na smanjenje prihoda distributivnih preduzeća.

“Smanjenje prihoda se već dešava, pošto smo već izgubili snabdjevanje kupaca na srednjem naponu, a od 1. januara 2020. godine i dodatnih 2.500 najvećih kupaca na niskom naponu“, naveo je v.d. direktora “Elektrokrajine” Dragan Čavić nedavno u pismu radnicima.

Odvajanje snabdjevanja od distribucije dio je procesa reorganizacije „Elektroprivrede RS“.

Close