ERS-u koncesije za HE "Foča" i "Paunci"

ERS-u koncesije za HE “Foča” i “Paunci”

Vlada Republike Srpske dodijelila je danas “Elektroprivredi Republike Srpske” koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrana “Foča” i “Paunci” na rijeci Drini.

Vlada je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje HE “Foča”, te rješenje o davanju saglasnosti na ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE “Foča” na rijeci Drini, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju je navedeno da se koncesija za izgradnju i korišćenje HE “Foča” dodjeljuje Privrednom društvu Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće Trebinje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

“Koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji da uplati u korist budžeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.163.718 KM”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela i rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje HE “Paunci” na rijeci Drini, kao i rješenje o davanju saglasnosti na ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE “Paunci”.

Navodi se da se koncesija za izgradnju i korišćenje HE “Paunci” na rijeci Drini dodjeljuje Privrednom društvu Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće Trebinje.

“Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji, a koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji da uplati u korist budžeta Srpske jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.232.172 KM”, pojašnjava se u saopštenju.

Close