FZO RS potrošio bez tendera 26,3 miliona KM – sve izuzeto iz Zakona o javnim nabavkama

FZO RS potrošio bez tendera 26,3 miliona KM – sve izuzeto iz Zakona o javnim nabavkama

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dodijelio je 4 ugovora vrijedna 21,7 miliona KM firmi Medietek d.o.o. i sve to izuzeo od primjene Zakona o javnim nabavkama. To praktično znači da je ugovor dodijeljen direktno bez ikakvog postupka, iako za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, prema prethodnim mišljenjima Agencije za javne nabavke BIH.

Izvor: Transparentno.ba

Od firme Medietek d.o.o.FZO RS nabavio je respiratore za 2,1 milion KM, maske i rukavice za 1,8 miliona, potrošni medicinski materijal za sprečavanje širenja koronavirusa za 10,9 miliona KM i na kraju ventilatore za intenzivnu njegu vrijedne 6,7 miliona.

Takođe na portalu javnih nabavki u istom danu 8. aprila objavljeno je obavještenje o dodjeli ugovora firmi Krajinagroup d.o.o. od 2,5 miliona za nabavku troslojnih zaštitnih maski, kao i ugovor vrijedan 2,1 milion KM firmi Milšped za nabavku avio transporta.

Svi ovi postupci izuzeti su od primjene zakona, a FZO je tako ukupno u istom periodu dodijelio 26,3 miliona KM bez primjene zakona. Transparency International u BiH podsjeća da je stav  Agencije za javne nabakve BIH da se ovakve nabavke nisu smjele izuzimati od primjene Zakona, jer se izuzeće može primijeniti samo u slučaju krajnje hitnosti kada je potrebno reagovati u roku od nekoliko sati.

Close