Gacko: Samo neka praši

Gacko: Samo neka praši

Ono što je nekada bio incident, postala je praksa. Hiljade tona pepela izbacuje dimnjak gatačke termoelektrane bez ikakve reakcije institucija i stanovništva. "Važno je da praši", deviza je koje se drže Gačani dok strpljivo čekaju na red da operu auto.

te-gacko

Ako hoćete da radi, mora ovako

Trajalo je godinama, ali se može reći da su se stanovnici Gacka napokon navikli na pepeo koji svakodnevno izlazi iz dimnjaka termoelektrane. Bez reakcije posmatraju kako tone pepela odlaze u nebo nadajući se da će ga vetar odneti dalje, da baš ne pada po njihovoj glavi.

Pepeo je, da podsetimo, posledica činjenice da termoelektrana koristi ugalj sa višim procentom primesa i manje kalorijske vrednosti iz "povlatne zone". Budući da količina pepela prevazilazi kapacitete sistema za otpremu, problem rešavaju tako što ga izbacuju u atmosferu.

"Najvažnije je da radi, tačnije da praši", moto je svih- od vlasti do građana. Pitanje: "Zašto mora ovako da radi i ko je odgovoran", smatra se jeretičkim i krajnje zlonamernim.

Ćute i trljaju- pepeo se samo sirćetom može skinuti

Ova situacija, nezamisliva u uređenom društvu, kod nas prolazi bez reakcije, pa se ekološka katastrofa dešava uz prećutnu saglasnost nadležnih institucija, inspekcija i, na kraju, stanovnika.

Vetar pepeo "razvlači" kilometrima unaokolo, ima ga u zemlji, ali i podzemnim vodama.

Svaku sumnju da bi zagađenje moglo da bude uzrok bolesti stranovnika predstavnici vlasti ocenjuju kao posledicu odsustva lokal-patriotizma.

Inače, za četiri decenije, koliko TE Gacko radi, nikada nije urađena studija koja bi pokazala koliki je i kakav uticaj ovog postrojenja na zdravlje populacije.

Što se uticaja na prirodu tiče, ona je vidljiva okom. Ipak, Gačani su izgleda naučili da ne treba daleko da gledaju. Ne dalje od novčanika.

Zato pepeo za njih nije bila vest ni pre godinu i po. Još manje je danas. Ćuteći čekaju na svoj red da operu auto.

Ostavite komentar

Close