Grad Trebinje traži firmu/e za izgradnju reflektora na stadionu "Police"

Grad Trebinje traži firmu/e za izgradnju reflektora na stadionu “Police”

Grad Trebinje je u prošli petak raspisao tender za izgradnju reflektora na stadionu “Police”, čija je vrijednost nešto više od 1,6 miliona maraka bez PDV-a, kako je i predviđeno skupštinskom odlukom.  

Naime, trebinjska skupština je prošli mjesec amandmanom na odluku o načinu finansiranja reflektora, koja je prethodno iznosila oko 2,2 miliona maraka, taj iznos smanjila za oko 300.000 maraka. 

Tako je tender raspisan na iznos od 1.671.410 maraka bez PDV-a. Grad je predvidio da javna nabavka bude sprovedena pregovaračkim postupkom sa objavom obavještenja, što je transparentniji način od pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

U prvoj fazi predviđena je pretkvalifikacija, što znači da se na poziv javljaju oni ponuđači koji su kvalifikovani za obavljanje posla, a u skladu sa uslovima koje je Grad naveo u tenderskoj dokumentaciji. Nakon procesa pretkvalifikacije, Grad će onima koji su ispunili pretkvalifikacijske uslove poslati poziv za dostavljanje početnih ponuda. Nakon pregovora, Grad će dostaviti poziv za podnošenje konačnih ponuda ponuđačima sa kojima je pregovarao te izabrati najpovoljniju. 

Kada je u pitanju ekonomska i finansijska sposobnost ponuđača, između ostalog, minimalan uslov koji traži Grad je da ukupan promet ponuđača u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 1,6 miliona maraka bez PDV-a. U pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, između ostalog, Grad traži uspješnu realizaciju jednog ugovora koji je sličan onome koji se odnosi na predmetnu nabavku, a čiji je najmanji iznos 1,6 miliona maraka. 

Rok za prijem ponuda je 15. avgust. 

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je rok za završetak radova maksimalno 18o dana od potpisivanja ugovora. 

Podsjećamo, “Direkt” je ranije pisao kako je Grad Trebinje namjeravao da cijenu izgradnje reflektora za potrebe stadiona "Police" u Trebinju podigne sa prethodno planiranih 850.000 maraka na više od 2,2 miliona maraka. Takva odluka naišla je na kritiku lokalne opozicije, koja je najavila krivične prijave i proteste, ukoliko odluka ne bude izmijenjena. 

Na posljednjoj sjednici trebinjske Skupštine odluka je izmijenjena i cijena reflektora je smanjena za oko 300.000 maraka. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić tada je pojasnio da je na tender koji je ranije bio raspisan jedinu ponudu, koja je bila znatno iznad predviđenog iznosa, dostavio konzorcij “Herc gradnja”, ali nije spominjao koje su još firme bile s njom. Grad Trebinje je tu nabavku poništio. 

Close