I sudije greše

I sudije greše

Uprkos ozbiljnim greškama koje su dovele do zastare brojnih predmeta, pa čak i do bekstva osumnjičenih, sudije i tužioci su dobijali kazne koje često nisu negativno uticale na njihovu karijeru, pokazala je analiza Centra za istraživačko novinarstvo. U bazi podataka su i imena nekolicine sudija iz istočne Hercegovine.

Centar za istraživačko novnarstvo (CIN) je objavio bazu podataka u kojoj je 138 disciplinskih odluka kojima su, u proteklih deset godina, kažnjene sudije, tužioci i stručni saradnici koji su prekršili Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom veću.

Analiza je pokazala da su oni blago kažnjavani. Polovina kazni su opomene i javne opomene. Identifikovano je 122 kažnjenih, od čega je tek sedam sudija i tužilaca razrešeno dužnosti.

U bazi podataka su i imena pojedinih sudija istočnohercegovačkih sudova.

Sudija Osnovnog suda u Trebinju Božo Vukajlović je dva puta disciplinski kažnjen. Njemu je 2013. izrečena javna opomena zbog arhiviranja nezavršenog predmeta i kašnjenja u dostavi drugog predmeta Vrhovnom sudu RS.

Isti sudija je 2017, takođe sporazumom, kažnjen smanjenjem plate zbog nepravovremenog postupanja po predmetima, onemogućavanja strankama da učestvuju u postupku i nedonošenja rešenja.

U CIN-ovoj bazi je i Dragan Puzić, takođe sudija Osnovnog suda u Trebinju koji je 2011. sporazumom kažnjen na smanjenje plate zbog kašnjenja u izradi sudskih odluka.

Ninoslav Golijanin, sudija osnovnog suda u Foči je 2015. kažnjen smanjenjem plate zbog brisanja osuda u dva predmeta bez provere.

Najbizarniji je slučaj sudije Slobodana Kaurina iz Opštinskog suda u Sarajevu koji je prošle godine kažnjen smanjenjem plate i uslovno za prekršaj pred Osnovnim sudom Sokolac jer je pokazivao zadnjicu svojim komšijama, porodici Đulepa, nazivajući ih mudžahedinima i teroristima.

Tu je i slučaj sudje Velibora Milićevića iz Osnovnog suda Brčko Distrikta koji je prošle godine kažnjen smanjenjem plate zbog toga što se svađao i potukao sa advokatom u restoranu.

I, na kraju, slučaj Enise Bilajac, sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH koja je 2014. godine kažnjena smanjenjem plate jer je naga vežbala na kancelarijskom stolu pored prozora.

Novinari CIN-a su pet meseci radili na prikupljanju podataka za izradu baze. Zanimljivo je da javnost uglavnom nije upoznata sa greškama i propustima u radu sudija i tužilaca.

VSTV je odbilo da da podatke sa obrazloženjem da štite privatnost i integritet sudija i tužilaca, dok su njihova mišljenja podeljena. Dok deo njih smatra da javnost ne treba da zna o disciplinskim postupcima, drugi su mišljenja da podaci treba da budu javni.

Close