Ignorisanje građana i Ustavnog suda RS: Da li “Eko Toplana” nezakonito naplaćuje usluge?

Ignorisanje građana i Ustavnog suda RS: Da li “Eko Toplana” nezakonito naplaćuje usluge?

Iako je Ustavni sud RS osporio primoravanje korisnika stare gradske toplane da automatski moraju da koriste usluge kasnije osnovane “Eko toplane”, koja je odvojeno preduzeće i sa kojom nisu potpisivali nove ugovore, Banjalučani i dalje plaćaju grijanje koje im ona isporučuje, čak i oni koji tu uslugu ne žele. Stara administracija, na čelu sa Igorom Radojičićem, ovaj problem je ignorisala, dok nova, koju vodi novoizabrani gradonačelnik Draško Stanivuković, najavljuje reviziju.

ekotoplane

Eko toplane (Foto: Sajt Grada Banjaluka)

Piše: Ognjen Tešić/eTrafika

Pomenuto preduzeće i gradski budžet, nakon donošenja pomenute odluke Ustavnog suda RS, spasilo je samo to, što se građani, ipak, nisu odlučili na masovnije podnošenje tužbi. Pa se toplana i Grad još uvijek nisu suočili sa ozbiljnijim finansijskim pritiskom.

Podsjećamo, presuda je donesena prije godinu dana, ali se sve završilo na šturom saopštenju, jednoj marginalnoj reakciji gradskih vlasti, a potom je pala u zaborav, kako medija tako i odgovornih da se novonastala situacija na najbolji način razriješi, zbog čega su građani većinom ostali neobaviješteni.

Naime, Ustavni sud RS je tada presudio da pojedini dijelovi Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije u Banjaluci nisu u skladu sa Ustavom, ali još uvijek ništa nije urađeno po tom pitanju. Banjalučani i dalje plaćaju grijanje koje im isporučuje “Eko toplana”, a iz Grada Banjaluka ništa nisu mijenjali kada je u pitanju ova sporna odluka.

Doduše, ovo pitanje se, za sada, primarno adresira na bivšu vlast, koja je učestvovala u osnivanju nove toplane, a koja je vladala Banjalukom do prije mjesec dana. Novi gradonačelnik Draško Stanivuković u razgovoru sa novinarima eTrafike, obećava da će uraditi analizu poslovanja ovog preduzeća, ali i dodaje da će se građani i dalje grijati na isti način.

Odmah nakon što je Grad Banjaluka donio odluku o uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije ona se našla na udaru građana, ali i stručnjaka. Ona je nekoliko puta mijenjana, ali i dalje nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Prema Odluci, ukoliko korisnik usluge grijanja u Banjaluci odbije da zaključi ugovor, a toplotna energija se isporučuje, on ostaje u obavezi da plaća troškove toplotne energije. Ustavni sud Republike Srpske presudio je, da je ovim narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku, i pored odbijanja da zaključi ugovor, toplotna energija isporučuje i naplaćuje.

Banjalučki advokat Aleksandar Jokić, koji je učestvovao u podnošenju inicijative za ocjenu ustavnosti odluke, za naš portal pojašnjava detaljnije novonastalu situaciju.

“Ustavni sud Republike Srpske je utvrdio da je Odlukom grada Banjaluka o uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije povrijeđeno načelo zakonitosti, jer je tom Odlukom bilo propisano (član 13. stav 4.) da korisnik koji odbije da zaključi ugovor, ostaje u obavezi da plaća toplotnu energiju. Sud je u odluci precizirao da je pisani ugovor, osnov po kome se toplotna energija može isporučiti i naplatiti”, pojasnio je Jokić.

Pojednostavljeno, bez ugovora nema obaveze isporuke energije, niti obaveze plaćanja te komunalne usluge. To je bio glavni problem “EkoToplane“, jer oni nisu ni pravni sljedbenik „Toplane“ a.d. niti su izvršavali njihovu ugovornu obavezu, već su novi subjekt, novi pružalac komunalne usluge i kao takvi morali su sa svim korisnicima zaključiti novi pisani ugovor.

Iz “Eko toplana” su saopštili da su pojedine presude Osnovonog i Okružnog suda u Banjaluci dokazale da svaki korisnik mora da plati toplotnu energiju koja mu je isporučena, bez obzira što nema ugovor sa njima, jer su sudovi zauzeli stav da obligacioni odnos postoji ako je stan spojen na toplifikacioni sistem Grada. O ovom pitanju stav će zauzeti i Vrhovni sud RS.

I iz pojedinih udruženja potrošača su upozoravali na nelogičnosti ovog ugovara i tvrdili su da se mora donijeti nova Odluka. Inače, Odluku o proizvodnji i isporuci toplotne energije Skupština grada je donijela 31. januara 2018. godine. Ona propisuje i da će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčanom kaznom, kazniti osoba koja suprotno važećim propisima neovlašćeno koristi toplotnu energiju.

Ustavni sud je ocijenio da je prvonavedenom odredbom narušen princip autonomije volje ugovornih strana, jer se korisniku usluge, uprkos odbijanju zaključenja ugovora, a time i primanja usluge isporuke toplotne energije, ona isporučuje i naplaćuje. Ocijenjeno je i da je propisivanje krivičnih djela i sankcija u isključivoj nadležnosti zakonodavca, te da je, u skladu sa tim, donosilac osporene odluke svojim podzakonskim aktom uređivao materiju koja nije u njegovoj nadležnosti, čime je povrijeđeno ustavno načelo podjele vlasti.

Šta kaže stara, a šta nova vlast

Odluku Ustavnog suda, bivši gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić komentarisao je samo jednom, kada je poručio da je „napravljen medvjed od cijele priče“, te da su mnoge izjave paušalne i netačne.

“Odluka je tek donesena, nije još dostavljena, a s obzirom na praksu Ustavnog suda, očekivati je da nekoliko sedmica, možda i mjesec ili dva, prođe dok dobijemo odluku. Sada svi tumače na svoj način jedan pasus saopštenja, a neki su čak išli dramatično dotle da pitaju: ‘Kada će se donositi nova Odluka?’”, izjavio je Radojičić nakon donošenja Odluke.

Rekao je da još uvijek nije imao uvida u kompletnu odluku ali i da se “ne mijenja ništa bitno”.

„Suština je, da je u cijeloj odluci sporan jedan član i jedan stav jednog člana. To ni na koji način ne narušava cijelu odluku i ne dovodi je u pitanje. Jedan član odnosi se na kaznene odredbe i bez njega odluka može normalno da ‘živi’. Žao mi je što je uopšte bio tu, ne znam kako nam je promakao. Zaista jedna potpuno nelogična konstrukcija. Drugi stav drugog člana odnosi se na obavezu ugovaranja. Za postojeće korisnike to ne bi trebalo da predstavlja nikakvu promjenu, jer su već u odnosu sa isporučiocem, plaćanjem grijanja za uslugu koju dobijaju. Može biti promjena samo za nove korisnike, koji budu morali sklapati ugovore s toplanom”, rekao je Radojičić.

Međutim, nakon “kompletnog uvida” u Odluku, Radojičić se više nije oglašavao po ovom pitanju.

Istovremeno, tokom prethodnih godina novi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, tada kao opozicioni političar, više puta je kritikovao rad „Eko toplane“ i odluke koje su donesene vezano za nju.

“Moja dužnost i javno data riječ jeste da prvo uradimo reviziju svih ugovora i javnih preduzeća, posebno onih koja su označena kao sporna, odnosno, onih za koja se vežu decenijska pitanja na koje do sada nije bilo odgovora. Toplana je definitivno jedno od tih preduzeća i to ne samo ‘Eko Toplane’, nego i staro preduzeće. Pitanja kako je došlo do duga od 90 miliona maraka i kako se tu poslovalo godinama, stoje u ladici, a moje pravo i dužnost je da uradim reviziju”, poručio je Stanivuković za eTrafiku.

On je rekao da je formirao tim ljudi i da će raditi internu reviziju, po potrebi i eksternu, a na bazi onoga što utvrde planiraće dalje korake.

“Tražićemo da se ispravi sve što nije u fazi zastarjelosti i da svi oni koji su imali odgovornost u tim procesima za to odgovaraju. Prije četiri godine je uloženo 30 miliona maraka u projekat gradnje ‘Eko Toplane’, potrošen je veliki novac i Grad u ovom trenutku nema ekonomske snage da razmišlja o promjeni načina grijanja. Svjesni smo da ima i boljih rješenja, na to smo i ranije ukazivali, ali u ovom trenutku za to nema mogućnosti”, dodao je Stanivuković.

Kaže i da će nastojati da unaprijede postojeće grijanje, na one načine koji su mogući, kao što je zamjena dotrajale trase vrelovoda novim cijevima, bolja komunikacija sa ljudima, itd.

“Nastojaćemo kroz određene odluke definisati lakše odjavljivanje sa gradskog grijanja, što danas nije slučaj, ali će nam prioritet biti to da bude što više zadovoljnih korisnika. Takođe, ispitaćemo i sporni ugovor sa advokatskom kancelarijom supruge jednog od članova Upravnog odbora ‘Eko Toplane’, po kojem, ukoliko predmet sa potrošačima završi u parničnom postupku, troškovi postupka ne mogu biti manji od 800 KM. Za početak ćemo se baviti tim stvarima, a dalje odluke će zavisiti od toga šta će dublje analize pokazati”, rekao je Stanivuković za naša portal.

Lični podaci

Banjalučanka Rada O, koja živi u centru grada, ističe za naš portal da nije bila upoznata sa odlukom Ustavnog suda RS i mogućnostima koje ona donosi dok je nije uputio, kako kaže, komšija advokat.

“Jedan od komšija mi je advokat, koji je upućen u cijeli slučaj oko toplane i savjetovao me je da ne plaćam više grijanje, te je rekao da i on ne plaća. Rekao je, da čak i ako ‘Eko toplana’ podnesene tužbu protiv mene, da je ne može dobiti na sudu, jer još uvijek nije primjenjena ta odluka Ustavnog suda Srpske”, kaže naša sagovornica.

Osvrnula se i na sam kvalitet grijanja, te naglasila da nije zadovoljna.

“Kad god je vani hladno ja moram paliti grijalicu ili klimu da dogrijem stan. Kada to saberem sa troškovima koje imam prema samoj toplani, nemam nikakvu računicu. U svakom slučaju bi mi bilo isplativije da se grijem na struju. Raspitivaću se, u svakom slučaju, postoji li ikakav način da odjavim gradsko grijanje”, kaže ona.

Iako još niko nije zvanično postavio ovo pitanje pred nadležnim institucijama, još jedna potencijalna afera se nadvila nad preduzećem “Eko Toplane” i Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEA), zbog toga što su ovom privatnom preduzeću dostavili imena i lične podatke građana Banjaluke.

Iako je tadašnji direktor IDDEA Predrag Kovačević u razgovoru sa novinarima eTrafike istakao da u ovom slučaju nema ništa sporno, pojedini stručnjaci, sa kojima smo nezvanično pričali, ističu da tako nešto ne može biti po zakonu. Međutim, ovo pitanje, za sada, nije javno osporeno, iako je bilo nekoliko najava.

Afere od samog osnivanja

Iako su iz Gradske uprave Banjaluka, na početku mandata Igora Radojičića najavljivali da će otvaranjem „Eko toplane“ biti riješeni svi problemi u vezi sa grijanjem u Banjaluci, to se nije baš pokazalo tako.

Od samog početka rada ovog preduzeća redali su se skandali jedan za drugim. U priču oko “Eko Toplane”, Grad Banjaluka je ušao u partnerstvu sa privatnim preduzećem IEE d.o.o na čelu sa Brankom Torbicom, ali osim 16 miliona gradskog novca, nikada nije javno objavljeno i ulaganje privatnog preduzeća, iako bi ono trebalo da bude 51 odsto ukupnog iznosa.

Sa radom su počeli početkom februara 2018. godine, a već sredinom istog mjeseca pojavila se informacija da preduzeće grije grad, a da nema upotrebnu dozvolu. Zbog toga je reagovala i Republička urbanističko-građevinska i ekološka inspekcija, koja je potvrdila ove informacije.

Nakon što je skupština akcionara banjalučke „Toplane“ dala saglasnost na potpisivanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa „Eko Toplanom“, reagovali su i mali akcionari koji su najavili podnošenje žalbi na ovu odluku.

Istovremeno, iz Udruženja termotehničara RS su poručili na samom početku rada “Eko Toplane”, da je njen rad “tehnički i zakonski nedopustiv”, te da je to preduzeće “izvedeno i pušteno u rad bez ugrađenog sistema za održavanje pritiska”. Predsjednik pomenutog udruženja Pero Petrović je poručio da nije izvršeno mjerenje garancijskih parametara ugrađenih kotlova prema važećoj metodologiji. Dodao je, da ložišta kotlova ne posjeduju atestno tehničku dokumentaciju te da nije izvršeno ispitivanje parametara otpadnih plinova.

Krajem 2017. godine, u probnom radu sistema došlo je do požara na filterima, zbog čega vrećasti filteri nisu bili u funkciji. U analizi Udruženja termotehničara RS je navedeno da sistem nema ugrađene multiciklone za odvajanje krupnih čestica a iznesena je i procjena da je u atmosferu izbačeno više od 90 tona pepela, zajedno s produktima sagorijevanja.

Svoj glas su podigli i radnici ”stare toplane” koji su javno rekli da je novo preduzeće prevara, te da ono ne može da grije Banjaluku. Drugi dio njihovog navoda se pokazao tačnim, jer je u nekim periodima ”stara toplana” radila i do 70 odsto grijnog perioda i isporučivala više od 75 odsto potrebne energije za grijanje najvećeg grada RS.

Krajem oktobra prošle godine, portal „Mojabanjaluka.info“ objavio je informaciju da “Eko Toplane” duguju Gradu Banjaluka 515.000 KM od prvobitnih 1,5 miliona, koje je tada, tek osnovano preduzeće, pozajmilo da bi nabavilo energent i uopšte ušlo u svoju prvu grijnu sezonu. Iako je, prema ugovoru, novac trebalo da vrate za mjesec dana, ali su tražili odgodu za još 12 mjeseci, jer moraju da nabave drvnu sječku za predstojeću sezonu.

Close