Javni poziv: Postani 3D artist

Javni poziv: Postani 3D artist

Kompanija Media Lab u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje program „3D Akademija“ u cilju obučavanja i zapošljavanja novih saradnika na poziciji 3D modelara.

Šta je program “3D Akademija?”

​3D Akademija  je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području “hard surface” 3D modelovanja.

​Ishodi programa:

- Visoka osposobljenost za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3ds Max

- Tri mjeseca radnog iskustva na poziciji 3D-modelar na realnim projektima.

- Mogućnost stalnog zaposlenja

​Održavanje programa:

Program će biti organizovan po sledećem rasporedu:

–              obuka: od 19.08.2019. do 08.11.2019.

–              praksa: od 11.11.2019. do 14.02.2020.

Predviđeni angažman tokom obuke je:

U periodu od 19.08. 2019.  do 13.09. 2019.

–              predavanja i vježbe 3 puta sedmično po 2 sata (sa pauzom).

–              samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar  zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara (planirano minimalno 6 sati sedmično).

​U periodu od 16.09. 2019.  do 04.10. 2019.

–             individualni rad sa polaznicima 5 puta sedmično po 4 sata (sa pauzom).

–             samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog dolaska). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara (planirano minimalno 10 sati sedmično).

U periodu od 07.10. 2019.  do 08.11. 2019.

–             individualni rad sa polaznicima 5 puta sedmično po 8 sati (sa pauzom).

–             samostalan rad (zadaci po želji kandidata). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih  karakteristika biće omogućeno korišćenje računara.

Kandidati koji uspješno završe obuku i zadovolje potrebne uslove (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezni uslovi) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od tri mjeseca.

​Predviđeni angažman tokom prakse je:

–              U periodu od 11.11.2019. do 14.02.2020.

–              vježbe i rad na konkretnim projektima 5 puta sedmično po 8 sati (sa pauzom).

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

​Dodatne napomene:

–             praksa može biti plaćena (u skladu sa rezultatima polaznika)

–             postoji mogućnost smještaja za kandidate koji nisu iz Banja Luke

Način prijave:

Prijava treba da sadrži sljedeće:

- Ispunjen prijavni obrazac

- CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu.

- Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži  razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na e-mail adresu: nikola.milivojac@medialab.ba

Prijave su otvorene do 07.08.2019.

Svi kandidati koji prođu prvi krug selekcije biće pozvani na intervju i testiranje koji će biti održani u periodu od 09.08.2019. do 13.08.2019.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

E-mail: nikola.milivojac@medialab.ba

Telefon:  060-360-32-61

Close