Kada Gacko klimatski u Trebinje siđe

Kada Gacko klimatski u Trebinje siđe

Globalno otopljavanje kojem svedočimo jeste loša vest. No, stanovnici Gacka, mesta na 940 metara nadmorske visine, zimi kao ovoj ne nalaze mnogo zamerki.

gacko-zima

Gacko - Sneg tek u tragovima

Ove godine skoro da imamo trebinjsku zimu. Do juče praktično i nije bilo snega, tokom noći je bilo tek nekoliko stepeni u minusu, a dani su sunčani i topli. Da nije virusa koji ovih dana haraju, idealno vreme” komentariše stariji gačanin koji je prijatne januarske dane koristio za svakodnevne šetnje. Dodaje da mu je ova zima baš potaman jer nema poledice, pa ni opasnosti od pada.

Rajko Jakšić, šef meteorološke stanice RiTE Gacko kaže da je evidentan porast srednjih mesečnih i srednjih godišnjih temperatura vazduha naročito u poslednjih osam godina.

Sa srednjom temperaturom od 2,5°C, decembar iza nas je bio znatno iznad višegodišnjeg proseka koji iznosi 0,7 °C.

Maksimalna temperatura u decembru je iznosila 11°C, a minimalna -10 °C. I januar je sa srednjom temperaturom od 0,2 °C iznad višegodišnjeg proseka koji iznosi -0, 7 °C".

gacko-zima-tjentiste

Bele se samo vrhovi planina u visokoj Hercegovini

Ističe da je primetno da su poslednjih godina padavine ređe, kratkotrajnije, ali i obilnije.

Količina padavina u mesecu decembru je iznosila 195 l/m2 što je nešto manje od prosečnih vrednosti za taj mesec koji iznosi 218 l/m2. U januaru je palo samo 55 l kiše po m2 što je značajno manje u odnosu na prosek od 170 l/ m2 . To, međutim, nije najsušniji januar ikad. 1975. godine je zabeleženo samo 23 l/ m2 , a 1989. tek 3,5 l/ m2. Za poslednje dve decenije prosečna godišnja količina padavina se povećala za 108 l/m2 što je značajno ako imamo na umu relativno kratak period. Sa druge strane, smanjio se broj dana sa padavinama, a beležimo i drastično smanjenje broja dana sa snegom i snežnim pokrivačem”, podvlači Jakšić i dodaje da je mala količina padavina posledica polja visokog vazdušnog pritiska koje je trajalo od 27. decembra do 26. januara.

Sigurno je da Andrić pominjući izraz “kad Velji Lug u Nezuke siđe” ni na kraj pameti nije imao klimatske promene i globalno zagrevanje. No, svedoci smo da će mnogi planinski predeli, ukoliko se ovaj proces porasta temperature nastavi, klimatski “sići” u toplije krajeve.

Januar iza nas kao najtopliji otkad se vrše merenja, govori tome u prilog.

 

Close