Kinezi i Slovenci: Tender za HE „Dabar“ je namješten

Kinezi i Slovenci: Tender za HE „Dabar“ je namješten

Javni poziv za finansiranje i izgradnju svih objekata hidroelektrane (HE) „Dabar“ predstavlja samo paravan da se izabere ponuđač koji je već unaprijed određen bez stvarne želje da se na transparentan i pravičan način dođe do najboljeg ponuđača, navedeno je u žalbi konzorcijuma „CNEEC-RIKO“ upućenoj Kancelariji za razmatranje žalbi BiH.

Piše: Svjetlana Šurlan/Capital

Konzorcijum, koji čine kompanije „China National Electric Engineering Co. Ltd“ iz Kine i „RIKO“ iz Slovenije, žalio se Kancelariji za razmatranje žalbi BiH na Odluku o nedopustivosti učešća u takmičarskom dijalogu.

Podsjećamo, preduzeće „Hidroelektrana Dabar” raspisalo je u januaru ove godine javni poziv za finansiranje i izgradnju objekata HE ukupne vrijednosti oko 430 miliona KM. Rok za prijem ponuda bio je 1. mart 2019. godine.

Prvu fazu takmičarskog postupka prošle su dvije kineske kompanije koje su 22. aprila odabrane za drugu fazu takmičenja, o čemu je portal CAPITAL pisao u tekstu „Kinezi grade HE „Dabar“ vrijedan 430 miliona KM“.

 Iz daljeg takmičenja je diskvalifikovan konzorcijum „CNEEC-RIKO“, zbog čega je uslijedila žalba.

U slovenačko – kineskom konzorcijumu smatraju odluku „HE Dabar“ „nepravilnom“.

„U ovoj javnoj nabavci, a uzevši u obzir složenost nabavke, broj objekata koji se trebaju izgraditi, zatim “uvezivanje” svih objekata u jedan sistem, koji će nakon izgradnje svih objekata biti dio hidroenergetskog sistema poznatog kao “Gornji horizonti”, rok naveden u Javnom pozivu nije bio određen u skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o javnim nabavkama. Ovo navodimo iz razloga što u navedenom roku nije bilo moguće sagledati sve aspekte javnog poziva, kao i sačiniti valjanu ponudu, odnosno pripremiti se za sljedeće faze dijaloga“, naveli su u konzorcijumu „CNEEC-RIKO“.

Iz ovog konzorcijuma optužuju ERS da je očigledno unaprijed znao koji kandidat/kandidati će proći u sljedeću fazu postupka, pa i sa kojim od kandidata će potpisati ugovor o javnoj nabavci.

„Prednji navodi su vidljivi iz samih rokova za dostavljanje zahtjeva za učešće u takmičarskom dijalogu, a tako i iz navoda i izjava ugovornog organa datih u medijima, a prije okončanja postupka nabavke i proteka rokova propisanih zakonom“, navodi se u žalbi.

U „HE Dabar“ odluku da konzorcijumu „CNEEC-RIKO“ ne dozvole učešće u takmičarskom dijalogu obrazlažu time da „CNEEC-RIKO“ nije dostavio dokumentaciju traženu Javnim pozivom i to ovjerene fotokopije diploma i licenci za stručna lica, a takođe niti reference potvrđene i potpisane od strane investitora kojim se potvrđuje da su stručna lica ranije učestvovala na sličnim projektima.

Iz konzorcijuma odgovaraju da Zakon o javnim nabavkama to ne propisuje.

U „CNEEC-RIKO“ dodaju da namjerno koriste termin “ukoliko je ugovorni organ uočio” da ponuđač nije dostavio ovjerene kopije isprava, upravo iz razloga što je ponuđač kao prilog popisima tehničkog osoblja angažovanog na projektu dostavio ovjerene kopije diploma, ovjerene kopije dokaza o stečenim naučnim zvanjima i ovjerene kopije potvrda o položenim stručnim ispitima.

Konzorcijum „CNEEC-RIKO“ smatra da i ostali učesnici u ovom postupku nisu dostavili niti mogli dostaviti reference za stručna lica, te Kancelariji za žalbe predlaže da se izvrši uvid u ponude ostalih učesnika u postupku u cilju utvrđivanja da li su dostavili pojedinačne reference za stručna lica ili su dostavili reference za ponuđača. Ukoliko se naša opravdana sumnja potvrdi u tom slučaju je jasno da se ugovorni organ prema „CNEEC-RIKO“ ponašao diskriminatorski, kao i da je povrijedio načelo jednakosti učesnika u postupku“, navedeno je u žalbi.

Close