Kinezi ne odustaju od HE „Dabar“, podnijeli tužbu Sudu BiH

Kinezi ne odustaju od HE „Dabar“, podnijeli tužbu Sudu BiH

Konzorcijum koji čine kompanije China National Electric Engineering Co. Ltd (CNEEC) iz Kine i RIKO iz Slovenije ne odustaju od borbe za gradnju hidroelektrane “Dabar”, pa su pokrenuli i spor pred Sudom BiH, saznaje portal CAPITAL.

Naime, odlučujući o žalbi konzorcijuma CNEEC – RIKO, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je prihvatila dio navoda konzorcijuma, dok je dio odbacila kao neosnovan, zbog čega je sve završilo u Sudu BiH.

Uprkos tome, premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je prije tri dana u Nevesinju da očekuje da će ugovor sa izvođačem radova za izgradnju hidroelektrane “Dabar” biti potpisan prije nove godine.

“Bila je procedura izbora izvođača radova, imali smo tri izvođača i bilo je žalbi na tu proceduru. Komisija za žalbe odbacila je žalbu, sad su ostala dva izvođača i, prema informacijama kojima raspolažemo, mislimo da će doći do dogovora između ta dva ponuđača i da ćemo veoma brzo biti u poziciji da potpišemo ugovor”, rekao je Višković.

Međutim, konzorcijum CNEEC – RIKO ne odustaje i nakon odluke Kancelarije za žalbe podnosi tužbu Sudu BiH u kojoj ističe da je Kancelarija trebala usvojiti njihovu žalbu i poništiti čitav postupak javne nabavke.

„Identične nedostatke, kao oni koji su nađeni kod konzorcijuma CNEEC – RIKO, postoje i kod ostalih ponuđača. RIKO su odbili zbog određenih referenci i neovjerenih fotokopija, a ni ostali ponuđači to nisu dostavili, što je utvrđeno uvidom u dokumentaciju. Nedostaci ponuda su takvi da se ne mogu popraviti. Ponuđači nemaju reference i bilo koga da izaberu to će biti kršenje propisa i nezamislivo je da može proći na sudu. Jedino logično bi bilo da tender bude poništen jer sve vodi višemilionskim sporovima“, rekao je izvor CAPITAL-a u institucijama BiH.

Međutim, pokrenuti upravni spor ne zadržava izvršenje, odnosno ugovor za gradnju HE „Dabar“ se može potpisati, ali ako konzorcijum CNEEC – RIKO dobije spor, Srpskoj kasnije prijete tužbe za naknadu štete.

Close