Konfederacija sindikata RS: Puna plata radnicima dok se bore sa karcinomom

Konfederacija sindikata RS: Puna plata radnicima dok se bore sa karcinomom

Radnicima koji boluju od karcinoma, onima koji brinu o oboljeloj djeci, kao i ženama koje moraju čuvati trudnoću uskoro bi za vrijeme bolovanja mogla biti isplaćivana puna plata, a ne umanjena, što je sada slučaj.

Ilustracija

Izvor: Glas Srpske

To su zatražili iz Konfederacije sindikata Republike Srpske koji su već Vladi RS, odnosno Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, dostavili zahtjev za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, a inicijativa je dostavljena i Narodnoj skupštini Srpske jer, kako poručuju iz tog sindikata, više nema vremena za čekanje.

U Srpskoj, prema posljednjim podacima, raste broj oboljelih od karcinoma, a sve su češći slučajevi čuvanja trudnoće od samog početka. U Konfederaciji kažu da je cilj sugestija i prijedloga koje su dostavili nadležnima jačanje zaštite prava osiguranika i očuvanja nataliteta.

Naglašavaju da je postojećim zakonodavnim rješenjima nije predviđena isplata pune plate u slučaju privremene nesposobnosti za rad, osim u slučaju profesionalnih bolesti ili povreda na radu. Vrijeme je, kažu, da će se to promijeniti u korist osjetljivih kategorija radnika, a posebno zaštitu majke i materinstva te djece, i da se u izmjene i dopune Zakona uvrste i slučajevi za koje bi bila predviđena naknade plate od 100 odsto od osnovice za naknadu.

Sekretar Sindikata uprave RS Milorad Mitrović istakao je za “Glas Srpske” da time žele više prava za radnike oboljele od karcinoma, za roditelje, trudnice, majke i djecu. Prema postojećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju, naknada za bolovanje se utvrđuje u rasponu od 70 do 90 odsto za sva oboljenja, bez obzira na uzrok i težinu. Srpska, kazao je Mitrović, kasni za regionom, pa i FBiH u vezi sa određenim pravima.

- Predložene izmjene i dopune su mjere natalitetne politike koja treba da obezbijedi viši stepen zaštite porodice koja je izložena uvećanim troškovima, posebno kada su u pitanju komplikacije i bolesti u vezi sa održavanjem trudnoće. Liječenje zloćudnih bolesti iziskuje dosta novca i podršku društvene zajednice, te je naknada plate za teško oboljelog radnika od izuzetnog značaja. Njega oboljelog člana uže porodice, naročito djeteta, zaslužuje posebnu osjetljivost zakonodavca koji treba da obezbijedi pristojan život porodici koja je stub društva - rekao je Mitrović. Dodao je da su već imali određene sastanke sa predstavnicima vlasti i da uglavnom nailaze na odobravanje jer i oni smatraju da treba da se iznađe način kako će se to finansirati.

- Ne možemo sjediti skrštenih ruku, nego moramo zajednički pronaći najbolji način da pomognemo. Smatram da kao društvo moramo i možemo bolje. Krajnje je vrijeme da napravimo prvi korak – rekao je Mitrović.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite su kazali da su prilikom donošenja novih ili izmjene zakonskih rješenja otvoreni za razgovore i prijedloge o rješenjima koji su zasnovani na realnim osnovama i u cilju poboljšanja zdravstvene, socijalne i dječije zaštite.

- Zakon o zdravstvenom osiguranju je izuzetno važan akt na kojem počiva finansiranje zdravstvenog sistema i čije će eventualne izmjene ili izrada novog Zakona uslijediti u budućem periodu. Njima moraju da prethode jasne analize stanja, procjene održivosti svakog od rješenja, da bi dao optimalnija rješenja buduće stabilizacije i efikasnijeg funkcionisanja zdravstvenog sistema - kazali su u tom resoru i dodali da je aktuelno nekoliko mjera pronatalitetne politike i da je za ostvarivanje prava iz oblasti đečije zaštite u 2019. planirano oko 96  miliona KM.

Slučajevi u kojima je zatražena isplata pune plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad 

* zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće i u postupku vantjelesne oplodnje

* zbog liječenja zloćudnih bolesti, sistemskih oboljenja, hemodijalize, peritonejske dijalize te ako je privremena nesposobnost nastala u vezi sa uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela

* zbog njege oboljelog djeteta do sedam godina života

* u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja djeteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta

* za vrijeme dok je osiguranik na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi i za vrijeme dok koristi pravo na smještaj uz dijete koje je upućeno na stacionarno liječenje

Close