Ma, šta kažete?

Ma, šta kažete?

(Za pravljenje ilustracije korištena fotografija Herceg TV-a)

Close