MEDIJSKO PRAĆENJE GRADONAČELNIKA: Boris Jerinić daje 100.000 KM za medijsku promociju

MEDIJSKO PRAĆENJE GRADONAČELNIKA: Boris Jerinić daje 100.000 KM za medijsku promociju

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, pokrenuo je postupak javne nabavke ''Pružanje usluga medijskog praćenja gradonačelnika, predstavnika Gradske uprave Doboj i promocija lokalne zajednice u 2022.''. Dok desetine miliona maraka netransparentno troši na neobjašnjene gradnje, a kako bi to sve predstavio kao izuzetan uspjeh, traži medij koji će za 100.000 KM bez PDV-a o svemu lijepo pričati narednih godinu dana. 

Boris Jerinić

Ponuđači koji se žele kvalifikovati za učešće u postupku ''Pružanja usluga medijskog praćenja gradonačelnika, predstavnika Gradske uprave Doboj i promocija lokalne zajednice u 2022.'' moraju signalom pokrivati Banjaluku, Bijeljinu, Doboj, Trebinje i Foču, a medijska kuća mora da ima „visoku zastupljenost“ informativno-političkih emsija, magazina, emisija uživo, kao i opremu „visokog nivoa performansi“, piše portal Pratimo tendere.

Podsjećanja radi, ovaj posao za isti iznos prošle godine je radila banjalučka Alternativna televizija (donedavno u vlasništvu porodici Milorada Dodika bliskog „Prointera – člana Infinity International Group“, a sada firme „Infinity media“). Pretprošle godine istoj medijskoj kući na račun se slilo 80.000 KM bez PDV-a za iste poslove.

Zanimljivo, 2017. i 2018. godine, kada su Jerinić i njegov politički otac, bivši gradonačelnik Obren Petrović bili u SDS-u, za promociju aktivnosti, po cijeni od oko 85.000 KM, bila je zadužena bijeljinska BN televizija.

Grad Doboj još uvijek nije objavio plan javnih nabaki na službenoj internet stranici, čime se grubo krši član 17. Zakona i javnim nabavkama i za koji su propisane prekršajne novčane kazne od 1.500 do 15.000 KM za ugovorni organ, te od 300 do 3.000 KM za odgovorno lice.

Osim što nema objavljen plan nabavki, Grad Doboj nije objavio ni Obrazac/Formu za praćenje realizacije ugovora, a na šta je obavezan prema Uputstvu o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("SG BiH, 56/15").

Close