Ministarstvo porodice, omladine i sporta dodjeljuje novac kroz projekte samo podobnima?!

Ministarstvo porodice, omladine i sporta dodjeljuje novac kroz projekte samo podobnima?!

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske je u periodu od 24.08. do 14.09.2020. godine raspisalo konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata, na osnovu člana 14. st. 3. i 4. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, da bi objavom rezultata konkursa došlo do brojnih nepravilnosti.

Piše: Bojan Trgić/Mikro mreža

Rezultati konkursa objavljeni su početkom decembra, a odmah na prvu je vidljivo da je novac uspjelo da dobije ukupno 34 aplikanta. Ono što u Ministarstvu nisu objavili su kriterijimi po kojima su projekti birani, pa smo ih pitali za objašnjenje.

U dostavljenom objašnjenju Ministarstvo porodice, omladine i sporta spominje se 12 opštih i posebnih kriterijuma za dobijanje novca, odnosno za finansiranje apliciranih projekata.

“Кomisija za utvrđivanje prijedloga omladinskih programa i projekata za finansiranje iz Budžeta Resora za omladinu po konkursu za 2020. godinu je razmotrila pristigle prijave i nakon toga dostavila ministru prijedlog omladinskih programa i projekata za (su)finansiranje. Ministar je donio konačnu Odluku o omladinskim programima i projektima koji će, na osnovu ovog konkursa, (su)finansirati Ministarstvo, te potpisao rješenja o (su)finansiranju programa i projekata koji su finansijski podržani po ovom konkursu, a kojima  su regulisana međusobna prava i obaveze”, naovdi se u pojašnjenju Vlade.

Međutim, nigdje nismo uspjeli da pronađemo koje su to prednosti projektnih ideja koje su dobile mogućnost finansiranja u odnosu na one koje nisu. Ova netransparentnost je očigledna ukoliko recimo pogledamo konkurs Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, gdje su jasno predstavljeni aplikanti i njhovi prijedlozi.

Pored ovoga, nije nam bilo teško da “bacimo oko” na spisak onih čiji projekti su dobili novac od Ministarstva. Među njima su i Škola fudbala “Dream Team” Dražena Dragosavljevića, čiji je stric bivši ministar ovog resora Proko Dragosavljević.

Pored Dragosavljevića projekat je dobilo i udruženje “Ekonomista i pravnika ERK” za koje nije jasno na koji način rade s porodicom niti na njihovom sajtu posotoji bilo kakav impresum koji bi uputio na ljude koji djeluju unutar ovog udruženja.

Close