Mostarka dobila BiH na sudu u Strazburu: Vrijeme je da počnemo pružati otpor

Mostarka dobila BiH na sudu u Strazburu: Vrijeme je da počnemo pružati otpor

U današnjoj presudi vijeća u predmetu Baralija protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava je, jednoglasno, odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 12. (opšta zabrana diskriminacije) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, prenosi BUKA. 

Irma Baralija

Irma Baralija (Foto: Dženana Halimović RFE/RL)

Predmetni slučaj se ticao pravne praznine koja je onemogućila podnositeljki, političarki Irmi Baralija koja živi u Mostaru, da glasa i bude birana na lokalnim izborima.

Sud je utvrdio da je pravna praznina nastala propustom vlasti da izvrše odluku Ustavnog suda iz 2010. godine, koja se ticala odredaba koje su regulirale lokalne izbore u Mostaru, te nalagala vlastima da usklade te odredbe sa Ustavom. To je za posljedicu imalo situaciju gdje su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani 2008. godine, te gdje je gradom upravljao gradonačelnik koji od 2012. godine nije imao potrebni demokratski legitimitet.

Takva situacija nije bila u skladu s načelom vladavine prava. Sud stoga nije mogao prihvatiti argument Vlade da je višegodišnje kašnjenje u izvršenju odluke bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru. Tužena država je stoga prekršila svoju obavezu da poduzme mjere da zaštiti podnositeljicu predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru.

Irma Baralija je povodom tužbe koju je pokrenula protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru, dala intervju za naš portal.

"Ova država, tačnije državni parlament nije poduzeo ništa po obavezujućoj presudi Ustavnog suda iz 2010. godine, po pitanju slučaja Mostara. Kao posljedica toga, svima nama u Mostaru je oduzeto osnovno demokratsko pravo, da biramo i budemo birani. Ovakvo kršenje ljudskih prava je nedopustivo i  nažalost predstavlja jedinstven slučaj u demokratijama moderne Evrope. Moj je jedini cilj izboriti se za izbore", rekla je ona za BUKU.

Ona je rekla kako je svjesna da ova presuda može biti ignorisana od strane političara baš kao u mnogim drugim slučajevima.

"Takodje sam svjesna da sudbina naše tužbe može biti slična, no to nije razlog da ne pokušamo! Važno je pokrenuti stvari s mrtve tačke i pokazati svima da želimo drugačiji i bolji Mostar i da ćemo se na sve načine boriti za to. Već dugo u Mostaru vlada osjećaj razočarenja i letargije, čini mi se, po porukama i reakcijama, da nas je upravo ova tužba malo prodrmala. Vrijeme je da počnemo pružati otpor! Tužba je samo početak" kazala je ona ranije za BUKU.

Podsjetimo da su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Ustavni sud BiH je presudom iz 2010. godine naložio promjenu Statuta Grada Mostara u dijelu koji se odnosi na izborna pravila za izbor Gradskog vijeća.

Od tada, predstavnici stranaka nisu postigli sporazum o izmjenama spornih dijelova Statuta zbog čega lokalni izbori nisu održani, tako da grad trenutno funkcioniše bez Gradskog vijeća i u tom dijelu je potpuno paralisan.

Close