Načelnik Gacka Milan Radmilović nezadovoljan pisanjem "Direkta"

Načelnik Gacka Milan Radmilović nezadovoljan pisanjem “Direkta”

Nakon što je „Direkt“ objavio tekst „Ombudsmeni BiH uvažili žalbe Direkta: HET i Opština Gacko kršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama“, na našu adresu stigao je demanti koji je potpisao načelnik Opštine Gacko Milan Radmilović.

Načelnik Opštine Gacko Milan Radmilović (Foto: Moja Hercegovina)

Načelnik smatra da je Opština odgovorila na sve upite našeg portala, te to pokušava da potkrijepi dopisima za koje vjeruje da su relevantni. Direkt, pak, dopise ne smatra takvim.

Naime, Opština Gacko na upit „Direkt“ portala nije odgovarala niti na jedan zahtjev za pristup informacijama sve do momenta naše žalbe Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Naši navodi u tekstu „Ombudsmeni BiH uvažili žalbe Direkta: HET i Opština Gacko kršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama se, naravno, i odnose na period prije žalbe. Naime, u tekstu, čiji dio Opština Gacko spori, navodimo da smo žalbu ombudsmenima uputili u julu prošle godine. Po prirodi stvari, nismo se mogli žaliti na period koji dolazi, već na period koji je iza nas. Dakle, otkako se „Direkt“ pojavio na medijskoj sceni, u martu 2018. godine, do momenta naše žalbe ombudsmenima BiH, u Opštini Gacko su ignorisali sve naše upite. I pokušaji da dođemo do načelnika Milana Radmilovića bili su bezuspješni. Sve smo to naveli u našoj žalbi, a konačno rješenje na žalbu smo dobili tek nekoliko dana prije objave teksta, čiji dio Radmilović želi da demantuje, 5. juna 2020. godine.

Tačno je da je Opština Gacko dostaviljala informacije "Direktu", ali tek one koje je "Direkt" tražio nakon jula 2019. godine. No, kako to nije bio predmet naše žalbe, nismo smatrali da je relevantno za objavu u spominjanom tekst. Ponavljamo, svi upiti prije naše žalbe ostali su bez odgovora.

U dijelu koji se odnosi na odgovor Opštine Gacko Instituciji ombudsmena BiH iz priložene dokumentacije jasno je da se Opština Gacko nije izjašnjavala u pogledu konkretnog slučaja – ignorisanje novinarskih upita portala „Direkt“.

Iz dostavljenog je jasno da ombudsmenima jesu odgovorili na upite koji su u vezi sa imenovanjem službenika za informisanje i vodičem za pristup informacijama, ali ne i na konkretno pitanje koje se tiče naših novinarskih upita, što smo mi u tekstu i naveli. U nastavku je dio rješenja koje je donijela Institucija ombudsmena BiH.

Smatramo da „Direkt“ objavom teksta „Ombudsmeni BiH uvažili žalbe Direkta: HET i Opština Gacko kršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama“, nije prekršio niti jednu profesionalnu normu te da je Opština Gacko zaista kršila Zakon o slobodnom pristupu informacijama, što je potvrdila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Budući da je naša žalba ombudsmenima BiH "natjerala" Opštinu Gacko i načelnika Radmilovića da poštuju zakon, ne ulazeći u iscrpnost odgovora koje dostavljaju, nadamo se da će i ostale javne institucije, preduzeća i ustanove početi da poštuju zakon.

Demanti načelnika Gacka Milana Radmilovića možete pročitati u nastavku:

demanti gacko

Demanti načelnika Opštine Milana Radmilovića

Close