Nacrt Budžeta Grada Trebinja - malo ili dovoljno novca za infrastrukturu?

Nacrt Budžeta Grada Trebinja – malo ili dovoljno novca za infrastrukturu?

Trebinjska Skupština usvojila je nacrt Budžeta Grada Trebinja za 2020. godinu kojim su planirana ukupna budžetska sredstva u iznosu od 32.390.000 maraka. 

skupstina grada trebinja

Skupština Grada Trebinja (Foto: Direkt)

Zamjerke opozicije na Nacrt odnosile su se na planirana uvećana izdavanja za plate u javnim ustanovama na području Grada Trebinja, prije svega u Centru za socijalni rad, Dječjem vrtiću, Turističkoj organizaciji, Domu mladih, te Kulturnom centru. Da li je u pitanju planirano povećanje plata sada zaposlenim radnicima ili su u planu nova zapošljavanja, zapitao se odbornik SDS-a Vidomir Begenišić. Takođe, u SDS-u zamjeraju to što nije planirano izdvajanje niti za jednu visokoškolsku ustanovu na području Trebinja. Kada su u pitanju kapitalna ulaganja, Begenišić navodi da bi više sredstava trebalo uložiti u infrastrukturne projekte – u sređivanje gradskog područja, koje će svima biti vidljivo.

„Ono što će bti vidljivo to je da kapitalna ulaganja idu Odjeljenju za prostorno uređenje, gdje je predviđeno 6,5 miliona. Mi mislimo da to nije dovoljno i ovako raspodjeljena sredstva ovakav budžet opet stavljaju u kategoriju potrošačkih budžeta, a nikako u kategoriju razvojnih”, naveo je Begenišić.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić pojasnio je da se povećanje iznosa za bruto plate javnih ustanova odnosi na izdvajanja za radnike koji će zamjenjivati one koji su na porodiljskom bolovanju, te na pripravnike koje će pojedine ustanove angažovati preko programa Zavoda za zapošljavanje.

„Ta razlika nije tako velika, ali, eto, ako težimo ili ka povećanju plata ili novom radnom mjestu mi moramo da jačamo Trebinje i RS i da što veći broj ljudi radi i zaradi platu. Naš cilj je da svi koji su na plati zarade tu platu“, rekao je Ćurić.

On ne smatra da je budžet potrošački i pojašnjava da je osam miliona predviđeno za ulaganje u infrastrukturu i različite projekte.

„Ulagaćemo u ono što treba Trebinju i što je naša budućnost, u projekte zapošljavanja, samozapošljavanja, razne vidove pomoći brojnim kategorijama stanovništva, infrastrukturu, kapitalne projekte poput uređenja kanala oko Starog grada, od preko dva miliona evra, izgradnju duhovnog centra Mrkonjići od više od dva miliona evra i slično. Nama je Srednjoročni plan kapitalnih investicija, usvojen prije dvije i po godine, vodilja za kapitalne projekte, toga se držimo, moramo da budemo odgovorni prema onome što smo rekli da ćemo realizovati“, naveo je Ćurić.

Sredstva budžeta, prema usvojenom Nacrtu, čine prihodi u iznosu od 24.309.860 maraka, transferi 697.175 maraka, primici za nefinansijsku imovinu 2.890.000, primici od finansijske imovine 1.165 maraka, primici od zaduživanja 3.929.500 maraka i ostali primici 562.300.

Raspodjela sredstava je izvršena na tekuće rashode od 21.651.200 maraka, transferi unutar i između jedinica vlasti 45.000, budžetsku rezervu 20.000, izdatke za nefinansijsku imovinu 8.570.500 maraka, na izdatke otplatu dugova 1.541.000 maraka i ostale izdatke 562.300 maraka.

Close