Namješteni tenderi: Direktori ERS se rastaljuju s advokatima

Namješteni tenderi: Direktori ERS se rastaljuju s advokatima

Stanje u javnim nabavkama advokatskih usluga je katastrofalno, posebno kada je riječ o preduzećima iz energetskog sektora gdje se izmišljaju tenderi i pare daju advokatima s kojima je unaprijed dogovoren posao, a poželjni su oni koji novac dijele s direktorima, što je kriminal, tvrdi Aleksandar Sajić koji vodi najveću advokatsku kancelariju u Srpskoj.

ers

Elektroprivreda RS (FOTO: Direkt)

Kao dokaz za svoje tvrdnje, Sajić navodi primjer gdje je na tenderu „Hidroelektrana na Drini“ Višegrad, za nabavku advokatskih usluga, izabran advokat koji je naveo da će imati 2.160 časova operativne podrške.

„Broj sati podrške je broj sati za koje se ponuđač obavezuje da će provesti u prostorijama Ugovornog organa. Advokat kojeg su izabrali u Višegradu naveo je sate koje kada pretvorite u dane, dobijate 270 dana u godini, a toliko radnih dana nema jedna godina. Advokat radi u Bijeljini, a 270 dana provešće u prostorijama hidroelektrane u Višegradu, to znači da ne može otići ni na sud. Radi se o klasičnom izigravanju postupka javne nabavke, kroz postavljanje besmislenih uslova, o tenderu koji je očito unaprijed dogovoren između Ugovornog organa i advokata i vjerovatno oni dijele pare“, rekao je Sajić.

Dodao je da je u ovakvim postupcima posao na kraju dobije skuplji ponuđač, ali je to neko ko je unaprijed dogovoren.

„Hidroelektrane Višegrad će potrošiti više para nego što bi potrošile, problem je što mi ne dajemo pare u koruptivne svrhe, pa su drugi koji daju poželjniji. Najveća smo kancelarija u Republici Srpskoj i na takvim tenderima samo im smetamo, zato što dajemo najpovoljnije ponude i onda oni izmišljaju razloge da nas eliminišu. Žalili smo se na ovu odluku i postupak je u toku“, rekao je Sajić.

Kao drugi primjer katastrofalnih nabavki u preduzećima „Elektroprivrede RS“ dodao je i tendere za konsultantske usluge, gdje se traži u uslovima do 15 oblasti, a onda posao dobije advokatska kancelarija iz Trebinja gdje jedan advokat radi sam.

„Imamo i slučaj gdje „RiTE Gacko“ raspiše tender za advokatske usluge i traži da advokat ima kancelariju sa sjedištem u Trebinju. Radi se o klasičnom kriminalu, pri čemu su kriminalci i advokati i direktori, oni ili izmišljaju tendere za kojima ne postoji potreba, ili poslove ugovaraju po višim cijenama od tržišnih. Na taj način sve prave budalama, ne samo nas učesnike na tenderima, već i građane“, kategoričan je Sajić.

Dodaje da Agencija za javne nabavke i Kancelarija za rješavanje žalbi gube konce u sistemima javnih nabavki, da je korupcija sve veća.

„Oni drže obuke samo da opravdaju svoje postojanje, sistem je sve više koruptivan, nažalost ni policiju, ni tužilaštvo to ne interesuje, ali to je toliko prepoznatljivo. Igraju se s zdravim razumom građana, ne samo učesnika na tenderu. U javnim nabavkama je sve gore i gore, svaki namješteni tender je kriminal“, istakao je Sajić.

„HE na Drini“: Sve po zakonu

Obrazlažući odluku o izboru advokata, u „HE na Drini“ su naveli da je procedura javne nabavke provedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke i Pravlnikom o postupku dodjele ugovora.

„Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, iznosi 70.000 KM. Proveden je postupak dodjele ugovora gdje je kriterijum bio ekonomski najpovoljnija ponuda. Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda“, naveli su u „HE na Drini“.

Close