Nemačka ubrzala priznavanje stranih stručnih kvalifikacija: Koja se profesija najviše traži?

Nemačka ubrzala priznavanje stranih stručnih kvalifikacija: Koja se profesija najviše traži?

Prošle godine u Nemačkoj je priznato 52.300 stranih profesionalnih kvalifikacija, što je 11 odsto više nego 2021. godine (46.900). U vreme pandemije korona virusa taj je broj bio znatno manji.

Ukupno je 2022. obrađeno 65.900 zahteva za priznanje kvalifikacije. U godini koja je prethodila obrađeno je 59.800 zahteva.

Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, broj priznatih profesionalnih kvalifikacija se od 2016. godine gotovo udvostručio.

Te godine je samo 26.200 u inostranstvu stečenih kvalifikacija priznato kao potpuno, ili ograničeno ravnopravno sa kvalifikacijom stečenom u Nemačkoj.

I broj novih zahteva za priznanje stranih kvalifikacija porastao je 2022. u odnosu na 2021. godinu, i to za 13 odsto odnosno 49.500 zahteva.

Kao i ranije, oko trećine svih profesionalnih kvalifikacija za koje je zatražena nostrifikacija odnosilo se na delatnosti iz oblasti zdravstva.

U Nemačkoj se 2022. godine od ukupno 21.000 priznate kvalifikacije iz oblasti negovateljstva i nege bolesnika, ubedljiva većina od 18.500 odnosila na zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar.

Ta profesija je ujedno i na vrhu po broju priznatih stručnih kvalifikacija. Slede sa velikim razmakom lekari (8.200), inženjeri (2.300), a zatim stručnjaci za negu nemoćnih (1.800), nastavnici (1.700) i vaspitači (1.500).

Kada je reč o zemljama, na prvom mestu je sa ukupno 4.500 priznatih profesionalnih kvalfikacija bila BiH, ispred Filipina (4.000) i Turske (3.800).

Regionalno, iz zemalja Evropske unije priznato je 9.900 kvalifikacija, iz ostalih evropskih zemalja 19.300 i iz Azije 14.500, i ta su tri regiona i ubedljivo ispred ostalih delova sveta.

Interesantno je da je, uprkos ugromnom broju izbeglica iz Ukrajine koje su u Nemačkoj potražile utočište, broj zahteva za priznanje ukrajinskih diploma prošle godine porasta za svega 12 odsto. odnosno 1.500, što odgovara nivou pre pandemije korona virusa. Od tog broja, pozitivno je rešeno 1.400 zahteva.

Close