Nevesinje kreditno zaduženo 4,1 miliona maraka

Nevesinje kreditno zaduženo 4,1 miliona maraka

Zaključno sa posljednjim danom prošle godine, Opština Nevesinje bila je kreditno zadužena nešto više od 4,1 miliona maraka, pokazuje izvještaj objavljen u Službenom glasniku RS, koji potpisuje načelnik ove Opštine Milenko Avdalović.

Od ukupnog duga od 4.106.742 marke, glavnicu čini 3.598.398 maraka, dok će na kamate biti date 508.344 marke.

Opština Nevesinje kreditno se zadužila za saniranje sistema sanitacije i podizanje funkcionisanja ovih sistema, zatim za izgradnju, odnosno kupovina stanova za stambeno zbrinjavanje građana - lica u stanju socijalnih potreba i za rekonstrukciju vodovodnog i kanalizacionog sistema, a tri kredita je uzela za kapitalne investicije. 

Opština će najduže otplaćivati kredit za saniranje sistema sanitacije i podizanje funkcionisanja ovih sistema - 30 godina.

Close