Nisu imali dovoljno stolica za sastanke – Elektroprivreda RS objasnila razloge hitne nabavke fotelja

Nisu imali dovoljno stolica za sastanke – Elektroprivreda RS objasnila razloge hitne nabavke fotelja

Elektroprivreda Republike Srpske tvrdi da nije imala dovoljno stolica za organizovanje sastanaka sa predstavnicima zavisnih preduzeća, te je morala hitno nabaviti nove.  Tako objašnjavaju iz uprave matičnog preduzeća nakon što je Transparency International u BiH na transparentno.ba objavio informaciju o hitnoj nabavci kancelarijskog namještaja.

„Nismo htjeli pogodovati niti jednom ponuđaču, već smo htjeli obezbijediti što je mogući brži rok isporuke“, stoji u izjašnjenju Elektroprivrede RS, dostavljenom Agenciji za javne nabavke BIH.

Objašnjavaju da se sastanci održavaju u zgradi matičnog preduzeća gdje je broj mjesta ograničen, a određen broj stolica oštećen. Zato su bili spremni da plate i dvostruko više samo da im se fotelje isporuče u što kraćem roku, jer su 40 od ukupno 100 bodova dodijelili ponuđaču koji je ponudio najkraći rok isporuke, 50 za najnižu cijenu a 10 za najduži rok plaćanja.

Na tender su pristigle dvije ponude, a najpovovoljniju je dostavo  Dineco d.o.o. od 44.935,64 KMbez PDV-a, dok je druga ponuda u startu odbačena kao neprihvatljiva, jer Sarajevski County plus d.o.o. nije dostavio sertifikat ISO 9001:2015, uzorke za kancelarijske fotelje, kao ni još nekoliko dokumenata traženih tenderskom dokumentacijom.

Ponuda Country plus d.o.o. bila je skuplja za oko 15 KM, ali sa rokom isporuke od 45 dana ne bi bila povoljnija čak ni da je bila niža za 36.000,00 KM. Sa takvim rokom isporuke bi bilo nemoguće pobijediti na tenderu čak ni da se hipotetički, cijena spustila na samo 8.500 maraka, jer je  Dineco d.o.o. ponudio  rok isporuke od 5 dana i tu napravio nedostižnu razliku u bodovima što je ilustrovano u drugoj tabeli.

Ova firma sa sjedištem u Trebinju od početka prošle godine do danas Elektoroprivredi RS (sa zavisnim preduzećima) je četrnaest puta prodavala namještaj, a sve je plaćeno ukupno 329.739,76 sa PDV (bez pdv 281.828,86 KM). Namještaj su od njih, pored matičnog, kupovala i zavisna preduzeća ERS-a, poput Elektro Hercegovine i Hidroelektrane Dabar.

Najviše su potrošile Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) koje su od  početka prošle godine jedanaest puta kupovale namještaj od ove firme. Tokom 2018. godine HET je sa Dinecom zaključio šest puta direktni sporazum u ukupnom iznosu od 31.115,71 KM, iako podzakonski akt propisuje da se tokom jedne godine za isti predmet nabavke može potrošiti do 6.000,00KM putem ovog postuka.

Tokom ove i prošle godine HET je imao i tri veće nabavke namještaja, a na svim tenderima pobijedila je firma Dineco. Svaki put traženo je da se ugovornom organu omogući kontrola robe u postupcima proizvodnje i finalne obrade,  kao i da ponuđač posjeduje neki od ISO sertifikata.

Close