Novalić o aferi "Pošta": Moja kćerka je samo imalac dokumentacije

Novalić o aferi “Pošta”: Moja kćerka je samo imalac dokumentacije

Piše: Avdo Avdić/Žurnal

Imalac dokumentacije. To je nova funkcija Ade Novalić, kćerke Fadila Novalića, koja je formalni suvlasnik zgrade koju je BH Pošta, za 8,5 miliona maraka, namjeravala kupiti za svoje potrebe.

Obmanjivač javnosti. To je suštinska uloga Fadila Novalića trenutno raspoređenog na poziciji premijera Federacije BiH.

Pljačka godine u pokušaju. To je pravi naziv za pokušaj BH Pošte da od kćerke i ostale mnogobrojne rodbine i prijatelja Fadila Novalića kupi zgradu državnim novcem.

Uglavnom, dijalog je tekao ovako. Ko ne vjeruje – nek provjeri na Faktoru.

Žurnal: Da li je tačno, gospodine Novaliću, da je firma TMD Gradačac zajedno s firmom TMD Sarajevo kupila UTL Vogošća?

Novalić: Da.

Žurnal: Da li su u sudskom registru vlasnici UTL-a, TMD Gradačac i TMR?

Novalić: Da.

Žurnal: Da li je Ada Novalić suosnivač firme TMR?

Novalić: Da.

Žurnal: Da li je UTL poslao pismo namjere da prodaje zgradu Pošti?

Novalić: Da.

Ali ni četiri „da“, ni 150 stranica dokumentacije, ni sudski registri nemaju šanse protiv Novalićeve beskrupuloznosti da, blago rečeno, „zaobilazi istinu“. Zato moramo, opet, ispočetka.

Službene novine Federacije BiH, broj 39/18. iz maja ove godine. Vlada Federacije donosi odluku o „davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije BiH“ na Skupštini privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

„Fadil Novalić ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućom uputom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog red sjednice Skupštine Privrednog društva JP BH Pošta“, piše u aktu broj 612/2018.

„Znate“, reći će danas premijer Novalić, „ima puno tačaka dnevnog reda, pa nam ponekad nešto promakne“.

Ali to što je Novaliću „promaklo“ na Vladi – nije Adi Novalić u „realnom sektoru“. Prvog dana juna firma UTL čiji je formalni suvlasnik TMR, odnosno Ada Novalić sa ostalom rodbinom i očevim poslovnim partnerima, dostavila je BH Pošti pismo broj 07-16-6-8917/18 kojim je iskazala namjeru da proda svoju zgradu ovom javnom preduzeću.

Kako su „suvlasnici“ UTL-a znali da BH Pošti treba zgrada, ostat će vječna misterija.

Javnog poziva nije bilo, pa je sve krenulo „neposrednom pogodbom“.

Prvo je dakle UTL, čiji je formalni  suvlasnik Novalićev TMR, dostavio pismo namjere, pa je tek onda Pošta uradila Elaborat da im je baš na tom mjestu potrebna baš takva zgrada.

„Trebao je biti javni poziv“, kazao je premijer Novalić, nakon što je „stavio van snage svoju prethodnu saglasnost“ donesenu „u trenutku nepažnje“

Trebao je, ali nije bio. Ali umjesto javnog poziva – bio je onaj tajni. Negdje između „pisma namjere“ i „Elaborata o opravdanosti investicije“, na teren su izašli vještaci. Tu su bili i predstavnici Pošte, a drugu stranu, prodavače zgrade u magli,  zastupala je – Ada Novalić.

Svi drugi vlasnici objekta su van BiH, pa je ona tu bila i pokazivala dokumentaciju“, objasnit će Fadil Novalić činjenicu da se u nalazu vještaka Vlaste Taljanović kao predstavnik vlasnika objekta u Vogošći pominje njegova kćerka.

U kojem svojstvu je bila Ada Novalić tu?

„U svojstvu imaoca dokumentacije“, reći će premijer.

A „imalac dokumentacije“ – Ada Novalić samo četiri mjeseca prije nego će tata dati „prethodnu saglasnost“ BH Pošti da od UTL-a kupi zgradu – počela se „razdruživati“ sa svojim poslovnim partnerima sa kojima je 2013. godine kupila zgradu.

„Proces  razdruživanja je počeo 9. januara 2018. godine“, kazao je Novalić, naglasivši da razdruživanje nije još okončano, te da je TMR još uvijek formalni suvlasnik UTL-a.

Prema tome, BH Pošta je trebala kupiti zgradu od firme čiji je još uvijek formalni vlasnik porodica federalnog premijera Fadila Novalića. Kojem je, kako kaže, savjest – čista, pa će zbog toga tužiti Žurnal koji laže. A kad već tuži, red bi bio da plati i sudsku taksu koju nije uplatio ni prilikom posljednje tužbe protiv Žurnala. Koja mu je, dakako, nepravomoćno – propala.

Close