Od Grada Trebinja skoro 13.000 maraka za ATV

Od Grada Trebinja skoro 13.000 maraka za ATV

Alternativna televizija (ATV) iz Banjaluke dobiće od Grada Trebinja 12.800 maraka bez PDV-a, jer je bila jedini ponuđač na tenderu za promociju i medijsko predstavljanje koji je Grad raspisao početkom marta ove godine. 

Foto: Bljesak.info

ATV je bila jedini ponuđač za LOT I koji je i bio rezervisan za nju, dok je drugi LOT, od 40.000 maraka, dobila Herceg televizija, o čemu je “Direkt” već pisao.

Grad je okvirni sporazum sa ATV-om sklopio 21. aprila ove godine.

Za dogovoreni iznos Grad od ATV-a traži najviše: deset priloga od po dva minuta u kojima će biti predstavljene aktivnosti grada, te dva gostovanja predstavnika Grada,  od po deset minuta, s ciljem promocije njihovih aktivnosti. Ponuđač mora imati najmanje dva ugovora u posljednje dvije godine za iste poslove vrijedne 10.000 maraka, što ATV ima i to baš, između ostalih, sa Gradom Trebinjem.

Podsjećamo, “Direkt” je pisao kako je Grad Trebinje raspisao tender i da će ga najvjerovatnije i dobiti Herceg televizija i ATV. Ukupna vrijednost nabavke je iznosila 52.820 maraka.

Direkt je ranije objavio da od svih TV emitera koji egzstiraju na području BiH, banjalučka Alternativna televizija je pravi magnet za javne pare. Kao da ima tapiju na medijsku promocju javnih preduzeća, opština i ustanova u RS. Sa druge strane, čak 75% ugovora sa ovom medijskom kućom je sklopljeno direktnim sporazumom ili pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Većina tendera je skrojena tako da odgovara samo jednom ponuđaču.

Close