Odbornici izgasali: Grad Trebinje se zadužuje za novih 5,5 miliona maraka

Odbornici izgasali: Grad Trebinje se zadužuje za novih 5,5 miliona maraka

Grad Trebinje zadužiće se za novih skoro 5,5 miliona maraka, a novac će, kako su najavili biti namjenjen nastavku započetih investicija, čija je realizacija dovedena u pitanje zbog značajnog smanjenja prihoda od koncesionih naknada, uzrokovanog havarijom na HE „Dubrovnik“ koja od januara ove godine ne proizvodi električnu energiju. Lokalna opozicija smatra da je zaduženje bespotrebno i da će značajno opteretiti gradski budžet.

Foto: Direkt

Kredit će biti realizovan po fiksnoj kamatnoj stopi od 3,2% i sa rokom vraćanja od 120 mjeseci bez uračunatog grejs perioda od 6 mjeseci. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, ukupne obaveze Grada Trebinja po osnovu prethodnih kreditnih zaduženja iznose 13 miliona 190 hiljada KM.

Deficit gradske kase u prošloj godini iznosio je milion i 159 hiljada KM, a najveći uticaj na ovakav finansijski rezultat, kako je obrazloženo, imalo je neostvarenje primitaka od prodaje zemljišta, koji su u ukupnom iznosu manji za 1,2 miliona KM od planiranih.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da će kreditna sredstva biti iskorišćena isključivo za investicije, među kojima je izdvojio duhovni centar u Mrkonjićima i rekonstrukciju Starog grada, te uređenje gradskih i ruralnih puteva.

"Određene programe, njih 32, koja smo pokrenuli u prethodnom periodu, nismo željeli da prekinemo", kazao je Ćurić.

Iako su zahtjevali da se tačka o zaduženju skine sa dnevnog reda, odbornici DNS-a su ostali uzdržani prilikom glasanja. Pred novinare ni Petar Ivanković, ni Bojan Šapurić nisu željeli.

Odbornik “Poligrafa” Zoran Anđušić napomenuo je da je sa kamatom iznos koji će Grad Trebinje morati da vrati 6,5 miliona maraka, pa smatra da nije trenutak da se Grad još zadužuje.

“Sporan je plan utroška kreditnih sredstava, jer se i u prethodnom kreditu mijenjao nekoliko puta i bili su vidljivi neskladi. U ruralne mjesne zajednice se na primjer planira utrošiti 850.000 maraka, a u gradske mjesne zajednice negdje oko 350.000 maraka. Mi mislimo da nije trenutak da se diže kredit da se izgrađuju ruralne mjesne zajednice”, kazao je Anđušić.

Slično razmišlja i SDS-ov Vidomir Begenišić.

"Obrazloženje uzimanja novog kredita nije dobro. Naknade od HET-a su planirane 2,8 miliona maraka, a biće ostvarene u iznosu od 336.000 KM. Tu će zaista biti manjak, ali to po ne abolira aktuelnu većinu, jer je plan za kredit 5,5 miliona maraka. Zbog čega toliki kredit? Mi smo tražili od aktuelne većine gdje su ta tri miliona viška, oni su to negdje naveli u tabelarnom prikazu, gdje će biti utrošena, ali nismo dobili odbogor",kazao je Begenišić.

Najviše novca, 900.000 KM, biće izdvojeno za duhovni centar u Mrkonjićima, za lokalnu ruralnu putnu infrastrukturu 850.000 KM, a za gradsku 350.000 KM. Po 600.000 KM biće utrošeno za sistem navodnjavanja u ruralnim područjima i popločavanje Starog grada, po 400.000 KM za izgradnju ulice Nova i S-1, za saobraćajnicu u Sjevernom logoru otići će 300.000 KM, dok će za javnu rasvjetu biti utrošena 281.000 KM. Za izgradnju ulice S-2 biće izdvojeno 250.000 KM, za oborinsku kanalizaciju 150.000 KM, a 115.000 za projekte energetske efikasnosti, dok će za investiciono održavanje polosvnih prostora biti izdvojeno 100.000 KM, koliko će koštati i strategija razvoja turizma. Za izgradnju trotoara u Gorici biće izdvojeno 50.000 KM.

Close