Ovo su plate direktora javnih ustanova u Hercegovini

Ovo su plate direktora javnih ustanova u Hercegovini

Transparensi Internešnal BiH (Transparency International) objavio je juče bazu podataka o upravljačkim strukturama, broju zaposlenih i budžetima kojima raspolažu javne ustanove u BiH. Podaci koji se nalaze u bazi podataka prikupljeni su putem zahtjeva za informacije upućenih javnim ustanovama, kao i iz dokumenata dostupnih na web stranicama nadležnih institucija.

nova plate

Ilustracija

Direkt iz baze podataka TI u BiH donosi podatke o tome kolike su plate direktora pojedinih javnih ustanova u istočnoj Hercegovini te kolike su naknade za članove nadzornih i upravnih odbora. 

Trebinje

U bazı podataka koju je objavio TI BiH navodi se kako je mjesečna plata direktora “Bazena Trebinje” Zorana Čučkovića 1.568,7 KM. Članovi Upravnog odbora (UO) ne dobijaju naknadu za svoj rad. U unstanovi je, prema podacima kojima raspolaže TI u BiH, zaposleno 12 radnika. 

Manojlo Ćuk, direktor trebinjskog "Centra za informisanje i obrazovanje" ima platu 1.633 KM, dok članovi UO ne primaju naknadu za svoj rad. U Centru je zaposleno 36 radnika. 

Direktor Centra za socijalni rad u Trebinju Aleksandar Koprivica prima platu od 1.612,7KM, a članovi UO nemaju naknade. Centar zapošljava 33 radnika. 

Dejan Mirković, koji je na čelu trebinjskog Doma mladih, prima platu od 1.407 KM, a članovi UO rade bez naknade. Prema dostupnim podacima, u Domu mladih je zaposleno 26 radnika. 

U Studentskom centru Trebinje zaposleno je 16 radnika, a plata direktora Vladimira Dabića iznosi 1.572 KM. Članovi UO nemaju naknadu. 

Direktor “Trebinje sporta” Milan Janković mjesečno prima 1.410 KM, a u ustanovi je zaposleno 17 radnika. Članovi UO ne dobijaju naknadu. 

Nevesinje

Plata v.d. direktora "Centra za informisanje i kulturu Nevesinje" Dragomira Grahovca je 1.025 KM, a članovi UO za svoj rad primaju naknadu od 50 maraka. "Centar za informisanje i kulturu" zapošljava devet radnika. 

Goran Ivković, direktor nevesinjskog Centra za socijalni rad, ima platu od 1.507KM, a članovi UO naknadu od 100 maraka. U Centru je zaposleno 10 radnika. 

Turistička organizacija opštine Nevesinje ima četiri radnika, a direktor Miroslav Marić prima platu od 1.039,41 KM. Članovi UO rade bez naknade. 

Bileća

Plata direktorke Centra za socijalni rad u Bileći Branke Radmilović je 1.473,75KM. Članovi UO dobijaju naknadu od 20 maraka, a u Centru je zaposleno 12 radnika. 

Vaso Radovanović, koji je direktor vrtića “Budućnost” u Bileći, prima platu od 1.308 KM. Članovi UO rade bez naknade. U vrtiću je zaposleno 15 radnika. 

Kulturno-sportski centar Bileća ima 26 radnika, direktorka Vanja Vuković prima platu od 937 KM, a članovi UO naknadu od 20 maraka.   

U Narodnoj biblioteci “Vladimir Gaćinović” u Bileći zaposleno je pet radnika, a direktorka Irena Dunđer ima platu od 1.366,8KM. Članovi UO nemaju naknadu. 

Nikola Bajović, na čelu Turističke organizacije (TO) opštine Bileća prima 1.049KM, dok članovi UO imaju naknadu od 20 maraka. U TO opštine Bileća zaposleno je 12 radnika. 

Gacko

Direktor Centra za socijalni rad u Gacku Ranko Mastilović prima 1.499,22KM mjesečno, a članovi UO imaju naknadu od 100 maraka.U ovom Centru je zaposleno 13 radnika. 

Kulturno-sportski centar Gacko ima 27 radnika, a direktorka Anđelka Boljanović platu od 1.420KM. Članovi UO primaju naknadu od 100 maraka. 

U Radio Gacku je osam zposlenih, a plata direktorke Bosiljke Glušac iznosi 1.562 KM. Članovi UO primaju naknadu od 100 maraka. 

Ljubinje

Prema podacima dostupnim u bazi podataka TI BiH, plata Radmile Rudan, direktorke Centra za socijalni rad u Ljubinju, koji ima tri zaposlena radnika, je 952 KM, dok članovin UO ne primaju naknadu. 

Direktorka Narodne biblioteke Ljubinje Vasiljka Krulj ima platu od 1.416,41KM. Članovi UO rade bez naknade. U biblioteci je sedam radnika. 

Ustanove odbijale da dostave podatke

U 432 zavoda, agencije, instituta, službe, fonda i druge javne ustanove širom Bosne i Hercegovine zaposleno je 18.435 osoba koji raspolažu sa 1,7 milijardi KM godišnje, a najveći iznosi troše se upravo na plate zaposlenih, navode u TI BiH. 

Preliminarni podaci koje je TI u BIH objavio u prvoj bazi javnih ustanova u BIH pokazuju da plate direktora i članova upravnih odbora najčešće idu do zakonom dozvoljenih maksimuma, a neke ustanove su kolektivnim ugovorima dale i veća prava direktorima. Podaci nisu kompletni jer su 133 ustanove odbile da dostave neke od traženih podataka koji uključuju broj zaposlenih, iznos budžeta, sastav i primanja uprave i nadzornih odbora.

Iz TI napominju da se radi o preliminarnim podacima i da su brojne ustanove odbile da objave plate direktora, pozivajući se Zakon o zaštiti ličnih podataka, iako bi ovi podaci trebali biti javni prema stavu nadležne Agencije za zaštitu ličnih podataka BIH. Brojni apsurdni odgovori i proizvoljna tumačenja zakona stigla su u proteklom periodu na adresu TI BIH, u kojima su javne ustanove odbile pristup ovim informacijama. Tako u odgovoru Bosanskog kulturnog Centra iz Kalesije stoji da ne mogu dostaviti podatke o plati direktora jer je ona tajna, ali mogu reći da je manja od 2.000 KM, dok u JU Centar za rehabilitaciju slušanja i govora RS saopštili su da bez odobrenja resornog ministarstva ne mogu dostaviti tražene podatke. 

TI BiH je u sklopu istraživanja do sad uputio oko 200 urgencija na adrese ustanova koje nisu dostavile tražene informacije, te 25 žalbi i dvije tužbe prema javnim ustanovama koje su djelimično ili u cjelosti odbile pristup ovim informacijama.

U narednom periodu, najavljuju, u registar će biti uključene brojne zdravstvene ustanove kao i one koje su do sada odbile dostaviti ove podatke.

Baza javnih ustanova se redovno ažurira sa pristiglim podacima i odgovorima, a dostupna je na sledećem linku transparentno.ba/javne-ustanove

Close