Podignuta optužnica protiv prodavača diploma iz Žurnalovog videa

Podignuta optužnica protiv prodavača diploma iz Žurnalovog videa

Afera diploma

Foto: Žurnal

Žurnal je početkom godine objavio istraživačku akciju u kojoj su novinari Žurnala za 17 dana, bez prisustva nastavi, stekli diplomu srednje medicinske škole. Posrednik Senad Pehlivan tada je za diplomu tražio 2.500 KM. Izdala ju je Medicinska tehnička škola u sastavu PU Centra za obrazovanje odraslih Multilingua iz Sanskog Mosta.

Diploma je formalno izdata i prije nego su novinari Žurnala predali papire. Osnivač škole u Sanskom Mostu je Maida Cepić-Habibović. Njen suprug Šemsudin Habibović je prokurista bez ograničenja. On je potpisnik diplome koju je Senad Pehlivan za 17 dana nabavio novinarki Žurnala. Šemsudin Habibović je vijećnik u Općinskom vijeću Sanski Most. Trenutno je kadar A-SDA. Direktorica škole i supotpisnica na diplomi je Nejra Šabić.

Optužnica je dostavljena Opštinskom sudu u Sanskom Mostu.

Close