Porodični zakon ujedinio roditelje, žele promjenu spornih odredaba

Porodični zakon ujedinio roditelje, žele promjenu spornih odredaba

Novi Porodični zakon u Republici Srpskoj stupio je na snagu 1. septembra, a njegova primjena izazvala je velika negodovanja roditelja. Kako su za "Direkt" rekli iz udruženja "Roditelja ZA prava djece" neće odustati dok sporne odredbe zakona ne budu uređene.

Novinarke protiv nasilja

Ilustracija (Foto: Dragana Udovičić, Novinarke protiv nasilja)

Jedna od spornih odredaba Porodičnog zakona jeste oduzimanje djeteta bez odluke suda. Dok iz udruženja "Roditelja ZA prava djece" smatraju da su zakonom narušena prava djeteta, iz Ministarstva pravde RS kažu da navedeni sporni član postoji četiri decenije i da do sada u praksi nisu zabilježeni problemi u vezi sa primjenom ovog pravnog instituta.

„Može li ministar pravde ili neko iz zvaničnih instutucija pružiti javnosti odgovor na pitanje: Ko može nekom roditelju oduzeti dijete (makar i privremeno) bez prethodno provedenog sudskog postupka utvrđivanja činjenica, okolnosti, izvođenja dokaza?, naveli su iz udruženja "Roditelja ZA prava djece" u otvorenom pismu, koje su ranije uputili svim institucijama RS, stručnoj javnosti, građanima i medijima.

U posebnim slučajevima reagovanje i bez odluke suda
"O izdvajanju djeteta iz porodice odlučuje sud (član 120. član 85. Porodičnog zakona), a samo ako su ugroženi život i zdravlje djeteta, organ starateljstva može privremeno (do odluke suda, jer ovaj postupak traje određeno vrijeme), izmjestiti djete iz porodice (član 119. zakona)" navedeno je iz Ministarstva pravde RS.

Iz Ministarstva pravde RS pojašnjavaju da novi Porodični zakon omogućava Centru za socijalni rad da dijete privremeno izdvoji iz porodice, ali samo na osnovu Rješenja, koje se ne može odložiti, čak ni u slučaju žalbe.

"Ovo je privremena mjera i ne odlaže izvršenje rješenja. Ako bi žalba odlagala izvršenje rješenja, onda bi bila nastavljena situacija u kojoj su ugroženi život i zdravlje djeteta (npr. zlostavljanje djeteta, nepreduzimanje mjera zdravstvene zaštite, mentalna bolest roditelja, i sl.), a to je rizik koji se ne može prihvatiti, jer nepostupanje u takvim situacijama može dovesti do fatalnih ili nepopravljivih posljedica za djete, jer su ugroženi život i zdravlje djeteta", navode iz Ministarstva pravde Srpske.

S druge strane iz udruženja „Roditelji ZA prava djece“ se pitaju :"Šta neko u Centru za socijalni rad može smatrati ugroženošću ili neposrednom opasnosti za život i zdravlje djeteta?“.

I dok iz pomenutog udruženja sumnjaju u rad Centra za socijalni rad, Gordanja Rajić, Ombudsman za djecu sumnja u motive za negodovanje Zakona.

"Prije donošenja zakona bila je javna rasprava, tako da svi oni koji imaju sad neke prijedloge, komentare i sugestije bili su u mogućnosti da iste iznesu tokom javne rasprave. Ono što je meni najspecifičnije zašto se sad pominje odredba kada je zakon stupio na snagu i doživio svoju primjenu. Nisam sigurna da li ovakve reakcije pojedinih udruženja, bez obzira kako se oni nazivaju, imaju za cilj zaista zaštitu najboljeg interesa djeteta ili su u pitanju neki drugi interesi", kaže Rajić.

Ona smatra da nije u pitanju kršenje prava djeteta već nedovoljno poznavanju zakona i zakonskih procedura.

Ombudsman za djecu gordana rajić

"Svakako da nikom nije u interesu da zloupotrebljava položaj i djecu, jer imamo mali broj hraniteljskih porodica, uvijek je problem gdje smjestiti dijete, kako mu naći adekvatan alternativni smještaj. Vjerujem da se niko ne bi igrao sudbinom djece ni ovom zakonskom odredbom", istakla je za "Direkt" Gordana Rajić, Ombudsman za djecu.

Iz Ministarstva pravde su podsjetili da je ovo rješenje bilo prisutno i u ranijim Porodičnim zakonima.

"Ovo rješenje je bilo prisutno i u Porodičnom zakonu SRBiH iz 1979. godine, koji se primjenjivao od 1979. do 2002. godine (čl. 100.), Porodičnom zakonu Republike Srpske iz 2002. godine (član 97. stav. 1.), koji se primjenjivao od 2002. do 2023. godine, kao i u važećem zakonu", naveli su za "Direkt" iz Ministarstva pravde Srpske.

Sporne još dvije zakonske odredbe

Ipak, za udruženje "Roditelja ZA prava djece" ovo je samo jedna od spornih odredaba u novom Porodičnom zakonu, koji je po njima uveo mnoge novine u pogledu uloge Centra za socijalni rad, koji se stavlja u položaj iznad roditeljskog prava i prava djeteta.

„Šta je sa odredbama u kojima Centar za socijalni rad preuzima ulogu roditelja i umjesto njih u slučaju nesaglasnosti, donosi odluke o bitnim pitanjima koja utiču na život djece“, naveli iz pomenutog udruženja u pismu.

Problematizovali su član 102. Zakona koji glasi: „Pitanjima kojima bitno utiču na život djeteta, u smislu ovog zakona, smatraju se: obrazovanje djeteta, promjena ličnog imena, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad djetetom, promjena prebivališta djeteta, izdavanje putnih isprava djetetu i raspolaganje imovinom djeteta velike vrijednosti“.

Sporno je i to da je za razročenje dječije štednje neophodna saglasnost Centra za socijalni rad, koji u upravnom postupku treba da donese rješenje za to.

Gordanja Rajić, Ombudsman za djecu kaže da je to odredba koja je postojala i u ranijem Porodičnom zakonu, ali nije privlačila toliko pažnju, prema njenim riječima, jer je bila drugačije definisana, a to je da je potrebna saglasnost Centra za socijalni rad kada roditelji raspolažu imovinom veće vrijednosti djeteta.

"Mi kao institucija smo tražili, kada je u pitanju ova odredba, da se definiše šta znači veća vrijednost imovine. Da se postavi neki zakonski minimum ili maksimum, koji bi odredio kojim iznosem roditelj ne može raspolagati bez saglasnosti Centra. Taj prijedlog Ombudsmana za djecu nije prihvaćen i zakonodavac se odlučio za ovu drugu varijantu. Lično smatram da ni jedna ni druga nisu najadekvatnije rješenje. Prva ostava previše prostora da svak to tumači na svoj način, a druga ide u krajnost da se i najmanji iznos tretira kao određena vrijednost i gleda kroz interes djeteta", istakla je Rajić.

Jesu li dogovri na vidiku?

Iako je ranije Bojan Kresojević , menadžer grada Banjaluke, novinarima najavljivao pokretanje peticije za izmjenu Porodičnog zakona, do nje ipak, makar za sada neće doći, rekli su nam iz udruženja "Roditelji ZA prava djece".

"Na juče održanom sastanku povodom inicijative za izmjenu i dopunu Porodičnog zakona RS, koju je pokrenulo nekoliko Udruženja građana za zaštitu porodice, kao i roditelja postignut je načelni dogovor u pogledu spornih članova zakona na koje je naše udruženje ukazalo u otvorenom pismu", navode iz ovog udruženja.

Sa predstavnicima Radne grupe za izradu Zakona, delegiranim od strane Ministarstva pravde i predstavnicima udruženja građana, koja su prepoznala potencijalne opasnosti u određenim članovima, te predstavnicima Gradske uprave Banjaluka razmotrena su sva tri sporna člana o kojima je bilo riječi.

"Postignut je dogovor da se član 102. (koji se odnosi na pitanja koja bitno utiču na život djeteta) i član 335. ( koji se odnosi na raspolaganje dječijom štednjom ) izmjene i dopune u interesu zaštite roditeljskog prava. Dok je u pogledu člana 119 ( koji se odnosi na privremeno izdvajanje djeteta iz porodice po odluci organa starateljstva), zaključeno da će podzakonskim aktima ova materija biti preciznije regulisana da bi se u praksi spriječile eventualne zloupotrebe od strane organa starateljstva", naveli su iz udruženja "Roditelji ZA prava djece".

Close