Potvrđeno: "M Farm" zagađuje Praču

Potvrđeno: “M Farm” zagađuje Praču

Republička uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da svinjogojilište u mjestu Podgrab, firma "M Farm", zagađuje rijeku Praču u Palama, o čemu je "Direkt" ranije pisao.

krvava prača

Rijeka Prača povremeno dobije crvenu boju

Piše: Nikola Vuksanović/Direkt

U zvaničnom dokumentu Republičke inspekcije stoji da 10. novembra ove godine vodni inspektor u rijeci Prači nije pronašao materijal koji bi upućivao na eventualno zagađenje, ali je kontrolom firme "M Farm" ona označena kao potencijalni zagađivač.

Zabilježene su nepravilnosti u odnosu na Zakon o vodama, a koje se odnose na ispuštanje iskorištenih voda u površinske vode te privremeno ili trajno smanjenje kvaliteta vode ili ometanje poboljšanja postojećeg kvaliteta.

U ovom slučaju zakon predviđa novčanu kaznu od 10.000 do 30.000 maraka, te privremeno zaustavljanje djelatnosti.

Iz firme "M Farm" kazali su za "Direkt" da su platili kaznu i dobili neophodnu ekološku dozvolu te naglasili da firma nije obustavila rad. Nejasno je da li to znači da je firma otklonila sve nepravilnosti koje su uzrokovale zagađenje rijeke.

Još nije utvrđeno da li i crvena boja koju Prača povremeno dobija ima veze sa nepravilnostima u "M Farmu".

Close