Preko 1.300 svjedoka i žrtava korupcije zatražilo pomoć od TI BiH

Preko 1.300 svjedoka i žrtava korupcije zatražilo pomoć od TI BiH

Tokom prošle godine Centar za pružanje pravne pomoći Transparency International-a u BiH  primio je 1337 poziva građana koji su prijavljivali korupciju i tražili pravnu pomoć, a postupili su  u 317 predmeta vezanih za konkretne slučajeve korupcije.

Kako navodi Transparency International u svom saopštenju u strukturi prijavioca najviše je bilo svjedoka (42,2%) i žrtava korupcije(28,3%), a zatim slijede zaposleni u javnom sektoru ili takozvanih zviždača (12,6%) koji su prijavljivali korupciju na radnom mjestu.

“Broj zviždača (ukupno 40 u 2023.) koji se obraćaju TI BiH-u ponovo je daleko, daleko veći od broja lica koja dobijaju status zaštićenih prijavioca korupcije od nadležnih institucija, što jasno pokazuje da građani i dalje nemaju dovoljno povjerenja u system”, navodi se u saopštenju TI BiH.

U saopštenju se dodaje da je kao i prethodnih godina, najveći broj slučajeva se odnosilo na sektor državne uprave (135), gdje su građani najviše prijavljivali nepravilnosti u oblasti zapošljavanja.

“U jednom od slučajeva Institucija ombudsmana za zaštitu ljudskih prava BiH donijela je preporuku Željeznicama Republike Srpske i Ministarstvu saobraćaja i veza RS da otklone diskriminatoran tretman prilikom zapošljavanja u ovo javno preduzeće. Takođe, postupajući po prijavi TI BIH Agencija za javne nabavke BiH podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom odjeljenju nadležnog Opštinskog suda u Sarajevu protiv “Lutrije BiH” jer je ovaj ugovorni organ u nabavci oglašavanja na web portalima upućivao na tačno određene portale, među kojima su čak neki bez oglasnog prostora”, navedeno je iz TI BiH.

U saopštenju su izdvojili i slučaj iz prošle godine u kojem je, nakon postupanja TI BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike utvrdilo da je nadležna služba Zeničko-dobojskog Kantona dužna isplatiti jednokratnu pomoć za 3043 nezaposlena lica kojima je ta pomoć prvobitno bila uskraćena.

Nakon javne uprave najveći broj postupanja zabilježili su u oblasti pravosuđa (38).

“U jednom od najznačajnijih predmeta TI BiH je podnio disciplinsku prijavu protiv glavnog tužioca BiH Milanka Kajganića koji je većinu predmeta dodijelio mimo sistema automatskog upravljanja TCMS-a, zbog čega je svojevremeno smijenjena njegova prethodnica na ovoj funkciji Gordana Tadić”, stoji u saopštenjui TI BiH.

Prethodne godine  TI BiH je pred nadležnim institucijama pokrenuo i 30 predmeta vezanih za sukob interesa, a nakon što je nedavno odblokiran rad državne Komisije izrečene su, kako se navodi, i prve sankcije protiv direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH Draška Milinovića dok su pokrenuti postupci protiv državnog ministra Sevlida Hurtića i novog direktora BH Telekoma Amela Kovačevića.

U 2023.g. navršilo se 20 godina rada Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije koji je stao uz brojne građane čija su prava bila ugrožena, ili su bili svjedoci koruptivnih radnji.

Iz TI BiH ističu da su ranijih godina evidentirane prijave se u najvećoj mjeri odnosile na primanje mita od strane ljekara i policijskih službenika, a da sada  građani više prijavljuju zloupotrebe službenog položaja od strane nosilaca pravosudnih funkcija, kao i kršenje zakona od strane policijskih organa što smatraju da  je posebno sporno jer se radi o institucijama koje bi trebale imati vodeću ulogu u borbi protiv korupcije.

Građani koji se suočavaju sa korupcijom mogu anonimno da se obrate TI BiH putem besplatnog broja 0800 55555 i online platforme prijavikorupciju.org, a iz  TI BiH su pozvali zviždače, ili osobe koje prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja, da se obrate u slučaju da im je potrebna pravna podrška.

 

Close