Radomir Milić iz Trebinja oslobođen optužbi za ratni zločin

Radomir Milić iz Trebinja oslobođen optužbi za ratni zločin

Radomir Milić je nepravosnažnom presudom trebinjskog Okružnog suda zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe za ratni zločin počinjen u Trebinju u junu 1992. godine.

palata pravde u Trebinju

Palata pravde Trebinje (FOTO: Direkt)

Predsjedavajući Sudskog vijeća Duško Popić je, obrazlažući presudu, rekao da detaljnom analizom dokaza Sud nije mogao doći do pouzdanih saznanja o činjenicama vezanim za ranjavanje oštećenog Amira Salkovića.

Inače, Optužnica je teretila Radomira Milića da je neutvrđenog dana u mjesecu junu 1992. godine, kao pripadnik Specijalne policije Trebinje, naoružan automatskom puškom, došao zajedno sa pripadnicima policije u mjesto Lastva, u namjeri da mobiliše lica nesrpske nacionalnosti, i teško ranio Amira Salkovića, pucajući rafalno iz automatske puške u njegovom pravcu.

Sudsko vijeće u ovom predmetu činili su sudije Duško Popić, Milosav Pikula i sudinica Vesna Ivković.

Kako prenosi Detektor, sudija Popić je naveo da je Optužnica bazirana na samo jednom dokazu – izjavi oštećenog Amira Salkovića, koji je izjavio da je kritičnog dana među licima koji su pucali u njegovom pravcu prepoznao optuženog.

Sud, međutim, smatra da taj iskaz nije pouzdan da bi se moglo utvrditi da je Radomir Milić zaista počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

U obrazloženju je navedeno da su u potpunosti izostali dokazi za tvrdnje Tužilaštva da je Radomir Milić kao pripadnik Specijalne policije Trebinje vršio mobilizaciju lica nesrpske nacionalnosti. Sud je izveo suprotan zaključak – da je optuženi Milić u to vrijeme bio pripadnik Rezervnog sastava policije, a da su mobilizaciju vršili pripadnici vojnih snaga, a ne specijalne policije.

„Presudom kojom se optuženi oslobađa od optužbe zbog nedostatka dokaza, isti se ne proglašava nevinim, već se utvrđuje da njegova krivica nije pouzdano dokazana na način kako mu je to optužnicom stavljeno na teret“, obrazložio je sudija Popić.

Ova presuda nije pravosnažna i na nju postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Close