Raspisan tender za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske vrijedan 5,95 miliona KM

Raspisan tender za novu zgradu Ustavnog suda Republike Srpske vrijedan 5,95 miliona KM

Ustavni sud Republike Srpske raspisao je tender za izgradnju nove zgrade vrijedan 5 miliona i 950 hiljada KM. Ovaj projekat ostao je na listi prioritetnih kapitalnih investicija Vlade RS, koja je nedavno izmijenjena zbog krize izazvane pandemijom korona virusa i ostvarenja ušteda u budžetu.

Foto: AVAZ

Izvor: Transparentno.ba

Ipak od ovog projekta nije se odustalo, a iz Ustavnog suda RS ranije su saopštili da će tri miliona KM za ovaj projekat Vlada RS izdvojiti ove godine, a  iduće godine dodatna tri. Ipak, tenderom se od potencijalnih ponuđača traži da kreditiraju izgradnju projekta, odnosno da na drugu polovinu novca sačekaju što duže.

Cijena nije toliko važna jer će najniža ponuda dobiti samo 15 od ukupno 100 bodova. Ključni kriterijum je finansiranje projekta, koji nosi 50 bodova, a toliko će dobiti onaj ko ponudi  odgođeno, beskamatno plaćanje polovine vrijednosti izvedenih radova koje će se izvršiti nakon što zgrada bude izgrađena.  Još 35 bodova dobiće onaj ko ponudi najdužu garanciju na izvedene radove, tako da oni koji bi zgradu pravili po nižoj cijeni od procjenjenih 5,95 miliona teško mogu biti izabrani ukoliko ne žele kreditirati projekat. Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci, a potencijalni ponuđači moraće obezbijediti kreditnu liniju kao dokaz pouzdanosti za nadmetanje u iznosu od milion maraka.

Jedan od uslova je i da su u prethodnih pet godina realizovali dva takva ugovora, odnosno izgradili dva objekta iste namjene, u koje spadaju zgrade sudova i tužilaštava minimalne vrijednosti 4 miliona maraka.  U cijeloj Bosni i Hercegovini u proteklih pet godina izgrađeno je jako malo ovakvih objekata što bi na neki način moglo ograničiti konkurenciju.

Od ponuđača se traži i posjedovanje sertifikata koji izdaju nezavisna tijela, a kojim se potvrđuje da zadovoljavaju  standarde: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015,  OHSAS 18001:2007 i  ISO 27001:2013

Od opreme potencijalni ponuđači, između ostalog, moraju posjedovati dva postrojenja za proizvodnju betona na udaljenosti od maksimalno 20 km od lokacije izvođenja radova, a to je Paskulina ciglana u Banjaluci, zatim dvije toranjske dizalice, jednu mobilnu dizalicu nosivosti 70 tona, tri pumpe za beton dohvata 35 m, 10 miksera za beton i isto toliko kamiona kipera. Među zaposlenima moraju imati rukovodica radova sa 20 godina iskustva dok rukovodioci hidrotehničkih, elektro i termomašinskih radova,  najmanje 15 godina iskustva.

Skupština Grada Banjaluka ranije je poklonila 2.000 kvadrata zemljišta višemilionske vrijednosti za izgradnju ove zgrade, a prema raniје objavljenim informacijama 9 sudija i prateće osoblje trebalo bi dobiti zgradu na 4 sprata sa prizemljem i podrumom površine oko 3500 kvadratnih metara.

Close