RiTE Gacko, Elektro-Hercegovina i Elektro-Krajina utajile višemilionski porez

RiTE Gacko, Elektro-Hercegovina i Elektro-Krajina utajile višemilionski porez

Poreska uprava Republike Srpske utvrdila je da „Elektrokrajina“ Banjaluka u proteklih šest godina nije platila 1,9 miliona maraka poreskih obaveza.

dav

Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS kontrolisao je poslovanje „Elektrokrajine“ za period od februara 2013. do kraja 2018. godine te utvrdio milionske neplaćene obaveze.

U Poreskoj upravi RS za CAPITAL su potvrdili da je u kontroli „Elektrokrajine“ utvrđeno 1.935.228 КM neizmirenih obaveza koje se odnose na porez na dobit i kamate zbog neblagovremenog plaćanja dospjelih poreskih obaveza.

„Ovom poreskom obvezniku je rješenjem naloženo da izmiri utvrđene obaveze, što je on učinio za jedan dio obaveza, dok je za drugi dio obaveza podnio zahtjev za reprogram Ministarstvu finansija RS, a u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga. Prema našim informacijama, zahtjev za reprogram ovih poreskih obaveza „Elektrokrajini“ će biti odobren“, dodali su u PURS.

PURS prinudno naplaćuje dug od „Elektrohercegovine“

„Elektrokrajina“ nije jedino preduzeće iz sistema „Elektroprivrede RS“ kod kojeg su utvrđene neplaćene poreske obaveze.

PURS je utvrdila i da RiTE „Gacko“ od 2014. do kraja 2018. godine nije platilo više od pola miliona maraka poreza, dok su kod „Elektrohercegovine“ u petogodišnjem kontrolisanom periodu utvrđene obaveze od 93.435 KM.

U Poreskoj upravi su naveli da su u kontroli RiTE „Gacko“ utvrdili 521.905 КM neizmirenih obaveza, koje se odnose na koncesione naknade i kamate zbog neblagovremenog plaćanja dospjelih obaveza. Dodali su da je i RiTE obaveze izmirio.

Utvrđene obaveze kod „Elektrohercegovine“ se odnose na porez na dobit i kamate zbog neblagovremenog plaćanja dospjelih poreskih obaveza.

„Ovom poreskom obvezniku je rješenjem naloženo da izmiri utvrđene obaveze, što je ovaj poreski obveznik u većem dijelu i učinio. Za preostale neizmirene obaveze koje iznose 19.375 КM biće pokrenut postupak prinudne naplate“, kazali su u PURS.

Close