RiTE „Ugljevik“ i „Gacko“ se zadužuju 264 miliona KM

RiTE „Ugljevik“ i „Gacko“ se zadužuju 264 miliona KM

Četiri proizvodna preduzeća „Elektroprivrede Republike Srpske“ planiraju do 2021. godine realizovati investicije vrijedne oko 385 miliona KM, a veći dio tih investicija finansiraće kreditima. Iz vlastitih sredstava ERS planira finansirati projekte vrijedne 102,6 miliona, a iz kredita 276 miliona KM, dok je manji dio planiran iz donacija, piše Capital

Najznačajnije investicije u periodu 2019. – 2021. godina planirane su u RiTE „Ugljevik“ i RiTE „Gacko“ i to 264,4 miliona KM.

Samo za investicije u RiTE „Ugljevik“ planirano je zaduženje od 137,7 miliona KM, dok iz vlastitih izvora ovo preduzeće planira da izdvoji 18,9 miliona KM.

Kako navode u ERS, u RiTE „Ugljevik“ je u toku izgradnja sistema odsumporavanja dimnih gasova, čiji je cilj da se emisija sumpor dioksida smanji za 98,4 odsto. Time bi se značajno eliminisao uticaj rada TE „Ugljevik“ na životnu sredinu i uskladio sa našom zakonskom regulativom i Direktivama EU.

„U periodu od 2019. do 2021. planirane su investicije od 53,9 miliona КMa finansiraće se iz kreditnih sredstava“, navodi se u planu i dodaje da je za revitalizaciju i modernizaciju bloka planirano 50 miliona maraka, takođe, iz kreditnih sredstava.

Između ostalog, planirana je i nabavka rudarske mehanizacije (bageri, kamioni, buldozeri, utovarivači, grejderi) vrijedna 30,6 miliona КM, od čega je 11,8 miliona КM planirano iz vlastitih sredstva i 18,8 miliona КM iz kreditnih sredstava.

U „RiTE Gacko“ u ovom trogodišnjem periodu predviđene su investicije vrijedne 159,8 miliona maraka. Kreditima će biti finansirano 126,7 miliona KM investicija, a iz vlastitih izvora svega 33,8 miliona KM.

Najveći iznosi planirani su za nabavku rudarske mehanizacije i to 50 miliona КM, za instalisanje postrojenja za čišćenje uglja planirano je 30 miliona КM i u potpunosti će se finansirati iz kreditnih sredstava.

Za kontinualni sistem na otkrivci planirano je 25 miliona КM, od čega 10 miliona КM iz vlastitih sredstava i 15 miliona КM iz kreditnih sredsatva, za investicionu otkrivku planirano je 18 miliona КM, a finansiraće se iz vlastitih sredstava.

Planirana investiciona ulaganja u „HE na Drini“ u periodu 2019.-2021. godina u potpunosti će se finansirati iz vlastitih sredstava, a iznose 38 miliona KM.

Odnose se na hidroenergetske objekte u slivu rijeke Drine i to na pripremne aktivnosti za šta je planirano 31 milion КM. Za investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko – tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole planirano je sedam miliona.

Kada su u pitanju „HE na Trebišnjici“, planirana su ulaganja od 31,1 miliona KM i ona će se većim dijelom finansirati iz vlastitih sredstava.

Close