Samo četiri, od 19 svjetskih firmi, zainteresovane za HE „Dabar“

Samo četiri, od 19 svjetskih firmi, zainteresovane za HE „Dabar“

Od 19 zainteresovanih svjetskih kompanija za gradnju hidroelektrane „Dabar“, nakon raspisivanja tendera, predstavnici svega tri kineske i jedne slovenačke kompanije došli su da obiđu lokacije u Hercegovini na kojima treba da se grade objekti pomenute HE, saznaje portal CAPITAL.

U igri za posao vrijedan 428 miliona maraka za sada su samo kineske kompanije „China Gezhouba Group Co. LTD“, „China International Water & Electric Corp. Serbia branch“ i „Sinohydro corporation Limited“. Posao gradnje objekata HE „Dabar“ želi i firma „Riko“ iz Slovenije.

Predstavnici ovih firmi juče su sa zaposlenima u „HE Dabar“ i „HE na Trebišnjici“ obišli teren na kojem će se graditi objekti, a održan je i zajednički sastanak na kome je prikazana prezentacija projekta.

Podsjećamo, „Hidroelektrana Dabar” raspisala je u januaru javni poziv za finansiranje i izgradnju svih objekata HE ukupne vrijednosti nešto više od 428 miliona maraka sa PDV-om.

Rok za prijem ponuda je 1. mart 2019. godine.

Kandidat kojem bude dodijeljen ugovor biće obavezan da kompletira projektnu dokumentaciju, isporuči opremu, izgradi objekte sa opremom i pusti elektranu u rad. Moraće da obezbijedi finansijska sredstva, odnosno 85 odsto ili više od cijene Ugovora za izgradnju i puštanje elektrane u rad, te da obezbijedi novac za završetak izgradnje započetih objekata i radova kroz odobravanje povoljnog novčanog kredita, uz povrat kredita u novcu ili električnoj energiji.

Kako je precizirano u javnom pozivu, “HE Dabar” će nakon preuzimanja objekata započeti otplatu kredita u periodu ne manjem od 15 godina. Period izgradnje objekata do puštanja elektrane u rad smatra se grejs periodom.

Kako je planirano, izgradnja svih objekata HE “Dabar” trebalo bi da bude završena za četiri godine.

Prošle godine je raspisan javni poziv za iskazivanje interesa za ovaj projekat i tada se javilo 19 kompanija iz Kine, Francuske, Španije, Turske, Italije, Bugarske, Češke i SAD.

Broj zainteresovanih očigledno je opao jer su, nakon raspisivanja tendera za izgradnju, u obilazak stigli predstavnici svega četiri kompanije.

Gradnja HE “Dabar” najavljuje se od 2011.

Preduzeće „HE Dabar“ u vlasništvu je „HE na Trebišnjici“. Osnovano je 2011. godine, od kada se najavljuje gradnja objekata hidroelektrane.

Kako je navođeno u medijima, pripremni radovi su završeni. Izgrađeni su pristupni putevi do budućih objekata, dalekovod za napajanje gradilišta električnom energijom i sistem za vodosnabdijevanje. Urađen je i glavni projekat za sve objekte, studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti.

„Integral Inženjering“ iz Laktaša je 2016. godine sa ponudom od 131 milion KM pobijedio na tenderu za izgradnju tunela za HE „Dabar“.

„HE Dabar“ platiće i firmi „AF-Consult Ltd“ iz Skoplja 2,2 miliona KM za konsultantske usluge prilikom izrade ugovora potrebnih za realizaciju pomenutog projekta.

Close