Sekundarna viktimizacija novinara

Sekundarna viktimizacija novinara

Odsustvo profesionalne i pravovremene reakcije nadležnih institucija neminovno vodi ka sekundarnoj viktimizaciji novinara - žrtava krivičnih djela. U svojoj analizi kriminolog Slobodan Golubović ukazuje na posljedice propusta načinjenih prilikom posljednjih napada na novinare.

Izvor: Kriminološki aspekt/Slobodan Golubović

Vladimir Kovačević, novinar BN TV i osnivač portala ‘’Gerila’’, i Mira Kostović, novinarka ELTA TV, su direktne žrtve fizičkih i verbalnih napada, odnosno teških krivičnih djela koja su posljedica njihovog profesionalnog pristupa novinarskom poslu, nepostojanja mehanizama zaštite novinara i generalno loše sigurnosne situacije u Republici Srpskoj.
Kriminološki rečeno, nad pomenutim novinarima je u trenucima napada izvršena primarna viktimizacija, a svako neodgovarajuće reagovanje prema žrtvama od strane predstavnika organa formalne socijalne kontrole kriminaliteta (policija, tužilaštvo, sud…), ali i drugih subjekata koji neposredno ili posredno dolaze u kontakt sa žrtvom krivičnog djela je sekundarna viktimizacija.

Sekundarna viktimizacija Vladimira Kovačevića
Još u samoj noći kada je izvršeno krivično djelo pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića pojavile su se informacije da je uviđaj prekinut, da mjesto zločina nije adekvatno obezbijeđeno itd. Ovo predstavlja sekundarnu viktimizaciju žrtve od strane organa formalne socijalne kontrole (policija, tužilaštvo…). Svaki propust u istrazi, poput neprimjereno postavljenog pitanja žrtvi od strane ovlašćenih službenih lica, neadekvatno prikupljenih ili kontaminiranih dokaza o izvršenju krivičnog djela i sl., predstavlja novi udarac koji možda manje, ali sigurno duže boli od onih u trenutku samog napada.

Dolazak Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u posjetu Kovačeviću i neprimjeren komentar da novinari o njemu svašta pišu, kao i kasnije neistinito prenošenje detalja posjete na pres konferenciji je takođe sekundarna viktimizacija, odnosno novi udarac za žrtvu. Da ne pominjemo, najblaže rečeno, patološke istupe na društvenom mrežama od strane Rajka Vasića člana glavnog odbora SNSD-a.

Sekundarna viktimizacija Mire Kostović

Nakon što je Nenad Nešić, v.d. direktora ‘’Putevi RS’’, verbalnim prijetnjama ugrozio sigurnost novinarke ELTA TV Mire Kostović, slučaj je prijavljen organima formalne socijalne kontrole (policiji). Međutim, javnosti nije poznato da li je Nešić saslušan kada je ovaj napad u pitanju. Tužilaštvo i MUP RS se nisu oglašavali i nisu okvalifikovali djelo, tako da i u ovom slučaju govorimo o sekundarnoj viktimizaciji od strane  institucija.

Da stvar bude gora, sekundarnu viktimizaciju nad ovom novinarkom vrši i sam učinilac. Kroz medijske nastupe, Nenad Nešić iznosi neistine da kolegicu Kostović nije vidio više od pola godine i optužuje je da izokreće stvari. Naravno, za ove postupke izostaje osuda javnosti.

Novinarska kolegijalnost sprečava tercijarnu viktimizaciju

Iako je Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, u raspravi sa novinarima spomenula ono zastrašujuće ‘’ALI’’, iako beogradski list ‘’Informer’’ iznosi neistine o kolegi Kovačeviću, iako režimski plaćenik Miroslav Lazanski nastavlja sa etiketiranjem novinara, s obzirom da su kolege novinari dali bezrezervnu podršku Vladimiru i Miri možemo reći da će u ovim slučajevima tercijarna viktimizacija na njihovu sreću izostati.

Da živimo u demokratski uređenoj i sigurnoj društvenoj zajednici novinari Vladimir Kovačević i Mira Kostović ne bi doživjeli da postanu žrtve napada na novinare, ali, pošto to nije tako, preostaje nam da izvršimo javi pritisak na nadležne institucije da se učinioci procesuiraju, jer ako do toga ne dođe svako od nas može proći kao Vladimir i Mira.

Close