SO Gacko: Opozicija napustila zasedanje

SO Gacko: Opozicija napustila zasedanje

Revoltirani što se njihovi konstruktivni predlozi permanentno odbijaju, a upozorenja na alarmantno stanje u preduzećima čiji je osnivač opština Gacko ne uvažavaju, odbornici opozicije su danas napustili 15. redovno skupštinsko zasedanje.

Na samom početku sednice, odbornici SNSD-a su zatražili da se u dnevni red uvrste još dve tačke: razmatranje stanja u preduzeću ”Vodovod” Gacko i razrešenje načelnika Odeljenja za građevinarstvo, urbanizam i prostorno planiranje.

Budući da su predlozi odbijeni, a odbornici većine podržali predloženi dnevni red, skupštinu su napustili odbornici SNSD-a, SP-a i DNS-a. Napuštanje je, kako su istakli, izraz solidarnosti sa radnicima koji su nemarom osnivača dovedeni u težak položaj.

Pozicija sastavljena od predstavnika SDS-a, PDP-a i SRS nastavila je sa radom i jednoglasno, gotovo bez diskusije, usvojila najvažnije tačke – predlog Rebalansa budžeta opštine za 2018. i Nacrt budžeta za narednu godinu.

Radnici "Komusa" i "Vodovoda" kod načelnika

U zgradu opštine su, neposredno pre sednice SO Gacko, došli radnici Komusa koji su juče stupili u štrajk, ali i radnici Vodovoda koji se nalaze u sličnoj poziciji. Nakon sastanka sa načelnikom opštine Milanom Radmiloviće, radnici su se razišli. Komusu je uplaćena suma od 95 hiljada maraka, što je dovoljno za jednu platu i izmirenje nekih dugova, pa će oni od sutra početi sa radom. Načelnik opštine je, kako su nam potvrdili radnici, obećao da će ispuniti sve što su tražili, pa su oni zadovoljni napustili sastanak.

Foto: Direkt

Na skupštini je rečeno da će dugovanja prema radnicima biti izmirivana kako budu pristizale pare u opštinsku kasu. Međutim, odbornici SNSD-a su skrenuli pažnju da je osnovni izvor finansiranja, rudarska renta, gotovo u potpunosti isplaćena. Na račun opštine je do sada leglo 4,75 miliona maraka po ovom osnovu.

Nagomilani problemi u preduzećima veliki su ispit sa aktuelnu lokalnu vlast koja će verovatno morati da pribegne otpuštanjima, ali i povećanju cena vode i komunalnih usluga kako bi obezbedila nedostajuća finansijska sredstva. Iako će budžet u narednoj godini iznositi 10,1 milion maraka i veći je za 2% od ovogodišnjeg, teško da će biti dovoljan da reši sve probleme i zadovolji potrebe ove lokalne zajednice.

Close