Srpska uvodi zajedničko vršenje roditeljskog prava nakon razvoda

Srpska uvodi zajedničko vršenje roditeljskog prava nakon razvoda

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt porodičnog zakona kojim su unaprijeđeni postojeći i uvedeni novi modeli zaštite djeteta, posebno u pogledu prava na slobodu izražavanja mišljenja i zaštite interesa djeteta, kao i porodice, prenosi Srna. 

Foto: Pixabay

Ovim nacrtom zakona definisano je da iznos izdržavanja ne može biti manji od 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj za svako izdržavano lice, niti veći od 50 odsto od ukupnih mjesečnih prihoda davaoca izdržavanja za sva lica koja traže izdržavanje, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Nacrtom zakona uvodi se i novi institut – zajedničko vršenje roditeljskog prava i nakon razvoda braka, koji roditeljima koji ne vode zajednički život daje mogućnost zajedničkog vršenja roditeljskog prava, ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud procijeni da je to u najboljem interesu djeteta.

Uređenje vršenja roditeljskog prava i održavanje ličnih odnosa daje se u nadležnost sudu, čime se obezbjeđuje veća i sigurnija zaštita roditeljskog prava i dječija, za razliku od sadašnjeg uređenja, koje je povjereno centrima za socijalni rad, što je u praksi predstavljalo problem u pogledu provođenja odluka i nepostojanju mehanizma za njihovo izvršenje.

Uvođenjem instituta – pravo na porodični dom, definisano je da su to nepokretnosti u kojima žive roditelji i njihova maloljetna ili usvojena djeca, a da bračni supružnik, za vrijeme trajanja braka, ne može otuđiti ili opteretiti porodični dom koji predstavlja zajedničku imovinu, bez saglasnosti drugog bračnog supružnika koja se daje u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju razvoda braka u porodičnom domu ostaje roditelj kojem je povjereno vršenje roditeljskog prava, odnosno sa kojim dijete živi.

Close