Stručnjaci tvrde da Srpskoj ne treba novi avion

Stručnjaci tvrde da Srpskoj ne treba novi avion

Avion Republike Srpske, koji leti, usklađen je sa naredbom Evropske agencije za vazduhoplovnu sigurnost (EASA), što ga čini plovidbenim i ne postoji razlog za kupovinu novog. Problem koji je uočen na opremi aviona tog tipa, zbog čega su svi u svijetu bili prizemljeni, otklonjen je na avionu RS. Ono što se prikriva je da je problem bio sa dijelom koji nije dio osnovne opreme, već je iz Budžeta RS skupo plaćen kao dodatna oprema, koja nije fabrički ugrađena, tvrde piloti sa kojima je CAPITAL razgovarao.

avion

Piloti upućeni u karakteristike aviona Srpske, tvrde da je avion Srpske ispravan, što se vidi jer redovno leti.

„Nalog za prizemljene na koji se pozivaju u Vladi RS je AD nota (AirworthinessDirective – Naredba o plovidbenosti) izdata od Evropske agencije za vazduhoplovnu sigurnost (EASA). Ta AD nota nalaže određena usklađivanja što se tiče opterećenja, upravljanja… Ako avion nije usklađen sa AD, a dospio je rok za primjenu, onda on nije plovidben i mora imati posebnu dozvolu”, ističu piloti.

Dodaju da, ako avion leti, a to i predstavnici Vlade potvrđuju, pitanje je zašto se kupuje novi?

Pojašnjavaju i da su na avion Srpske naknadno ugrađivani određeni dodaci – winglet, na koje se i odnosi AD nota.

“To su dodaci na kraju krila koji smanjuju vrtložne struje, potrošnju goriva, s njima je moguće postići veću visinu i dolet. Ti dodaci nisu bili fabrički ugrađeni na avion RS, pa ih je ugradila druga firma, očigledno nedovoljno kvalitetno”, tvrde izvori CAPITAL-a.

Piloti dodaju da AD note, kao obavještenja nisu ništa novo, te da se nekad avioni prizemlje i mjesecima ne lete, dok ne otklone nedostatke.

“Ako bi Vlada stvarno htjela da se riješi toga ili umanji mogućnost efekata AD, što je nemoguće, onda bi u nabavci novog aviona promijenila proizvodjača, a ne kupila isti avion, samo malo veći, sa sličnim karakteristikama i kontrolama leta”, navode upućeni piloti.

BHDCA: Avion nije prizemljen

Iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) su potvrdili da avion Srpske E7-SMS nije prizemljen od strane BHDCA.

“Međutim, činjenica je da se na predmetni avion odnosi AD nota koju je izdala EASA, a ista podrazumijeva potrebne akcije i vrijeme usklađivanja, i to, kako je navedeno u AD noti, akcije i radnje koje je potrebno izvršiti na sistemu za smanjenje opterećenja i aktivnog upravljačkog sistema jer se može dogoditi gubitak kontrole nad vazduhoplovom”, naveli su u BHDCA.

Dodaju da je na osnovu AD note, vlasnik/operator dužan postupiti kako je navedeno u AD noti.

“U svakom slučaju, nakon što utvrdi sve činjenice, BHDCA može izvršiti provjeru, te u skladu sa istom provesti svoje nadležnosti iz oblasti nadzora. Svi subjekti civilnog vazduhoplovstva dužni su poštovati kako domaće, tako i međunarodne standarde u ovoj oblasti, te postupati po istim, na dobrovoljnoj, odnosno prisilnoj osnovi, ako je to neophodno”, istakli su u BHDCA.

Podsjećamo, portal CAPITAL objavio je da Vlada RS kupuje novi avion od 19 miliona KM, što je premijer Radovan Višković potvrdio i obrazložio time da je postojeći avion prizemljen.

Nakon što je Capital otkrio da avion nije prizemljen, Višković je rekao da ima privremenu dozvolu i da nije letio od kraja maja do početka septembra, ali da je u septembru letio.

CAPITAL je objavio i letove aviona RS u julu i avgustu. Višković je ta pisanja odbacio, a na pitanja novinara da li je avion u periodu zabrane letio i ko se u njemu vozio nije odgovorio precizno.

Close