Student iz Gacka Rade Crnogorac laureat nagrade “Dr Predrag Simić”

Student iz Gacka Rade Crnogorac laureat nagrade “Dr Predrag Simić”

Student Rade Crnogorac iz Gacka je dobitnik nagrade za rad iz oblasti spoljne politike Srbije i balkanskih odnosa. Priznanje mu je pre sedam dana uručeno na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Student iz Gacka jedan od ovogodišnjih laureata nagrade

Prestižnu nagradu Fakulteta političkih nauka na kojem pohađa studije međunarodne politike je dobio za rad na temu „Šta treba da budu osnovni ciljevi politike Republike Srbije u pogledu Srba u okolnim zemljama?“

Za “Direkt” kaže da rešenje vidi u promeni kulturnog obrasca i osnaživanja kulturnog i prosvetnog sistema.

“Zastupao sam stanovište da je neophodno izvršiti umrežavanje srpskog kulturnog prostora, institucionalnim rešenjima podržati krovne organizacije Srba u regionu, odnosno očuvati državno-pravni status Republike Srpske, nacionalni, kulturni i duhovni identitet Srba u regionu, te srpske kulturne baštine, koja je integralni deo srpskog kulturnog prostora. Stoga je neophodno promeniti kulturni obrazac, redefinisati kulturnu politiku i dati podršku Srbima u regionu. Republici Srpskoj je neophodna trajna podrška u reformisanju i osnaživanju kulturnog i prosvetnog sistema, koji su ispod zadovoljavajućeg nivoa."

Od studija očekuje da ga pripremi za promišljanja o politici – ne samo kao o veštini vladanja ili procesu sticanja moći, nego sa stanovišta nauke o politici.

Nagrada u sećanje na profesora i diplomatu Predraga Simića

Dr Predrag Simić bio je profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Francuskoj. Naučnu karijeru gradio je na Fakultetu političkih nauka i na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, čiji je bio dugogodišnji direktor. Bio je, između ostalog, spoljnopolitički savetnik predsednika Jugoslavije posle 5. oktobra, direktor Diplomatske akademije, redovni profesor međunarodnih odnosa i spoljne politike Univerziteta u Beogradu i Podgorici, autor više knjiga o spoljnoj politici. Preminuo je 19. januara 2015. godine. Nagradu koja nosi njegovo ime dodeljuju FPN, ambasada Republike Slovačke, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative i porodica Simić, a ovogodišnji laureati su studenti Marko Milisavljević, Ivana Janković i Rade Crnogorac.

“Budući da politikologija predstavlja multidisciplinaran studij, u kojem se saznanja iz različitih disciplina (filosofije, istorije, prava, sociologije, ekonomije i kulturologije) prepliću i povezuju u jednu celinu, smatrao sam da u žilištu takve nauke mogu pronaći svoja uža interesovanja, i napokon, doprineti razumevanju političke situacije u kojoj se Evropa nalazi. Može se reći da sam otišao sa nadom, što reče pesnik, Hercegovac, Nogo, da „nije sve propalo kad propalo sve je.“

Ovaj uspešni student iz Gacka kaže da na fakultetu stiče široka saznanja iz oblasti političke misli, ali i istorije kulture.

“Ko veruje Šlegelu da istorija umetnosti i politička istorija jedna drugu osvetljavaju, taj se mora upustiti u razmišljanja o samoj kulturi i civilizaciji, o svagda aktuelnim pitanjima identiteta, individualne i nacionalne egzistencije. Treba početi od kulture. I kada bih opet počinjao, što reče Delez, počeo bih od kulture.”

Nada se da će znanja koja stiče na fakultetu biti dovoljna za naučno-istraživačk rad kojim namerava da se bavi. Do tada, kaže, sve je u čitanju i, iznad svega, promišljanju.

Kaže da se o budućnosti može samo nagađati, ali sebe vidi kao svestranog Hercegovca koji sa podjednakim žarom proučava političku filozofiju, istoriju, književnost i kulturologiju.

“Dug je put do naučnika, a još duži i teži do pisca. A najteže i skoro nemoguće je biti poput našeg Gačanina, akademika Nikole Miloševića, - „negde na granici između filosofije i literature.“

Close