Tegeltija dao radnicima otpremnine za penziju, pa ih ponovo zaposlio

Tegeltija dao radnicima otpremnine za penziju, pa ih ponovo zaposlio

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatilo je u prošloj godini 27.033 КM po osnovu otpremnina za četiri radnika koja su stekla uslove za odlazak u penziju, iako je njih troje nedugo nakon penzionisanja ponovo angažovano u Ministarstvu.

Piše: M. Čigoja/Capital

Ministarstvo finansija RS, na čijem se čelu nalazio Zoran Tegeltija, u prošloj godini je na otpremnine potrošilo 27.033 КM, a ti rashodi se, kako je navedeno u revizorskom izvještaju ovog ministarstva, odnose na otpremnine za četiri radnika koji su u toku 2018. godine stekli uslove za odlazak u penziju.

„Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u organima uprave Republike Srpske definisano je da se otpremnina obračunava u visini tri prosječne plate zaposlenog isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

CAPITAL je prošle godine objavio da su u Ministarstvu finansija ponovo zaposlena tri penzionisana radnika i to bivši pomoćnici ministra Mile Banika i Dušanka Stupar te radnica Mira Straživuk.

Banika je dobio poziciju savjetnika Zorana Tegeltije, sa Dušankom Stupar je potpisan ugovor o djelu kako bi nastavila da radi u timu zaduženom za arbitražni postupak sa Naveenom Aggarwallom, dok je Mira Straživuk, takođe angažovana u Ministarstvu finansija RS, o čemu smo pisali u tekstovima Tegeltija zaposlio penzionere – Mileta Baniku i Miru Straživuk i Penzionerski dani u Ministarstvu finansija RS.

Mandat savjetnika vezan je za mandat ministra, tako da je Baniki i Stuparevoj taj mandat istekao, a u Ministarstvu finansija su ranije rekli da je Mira Straživuk angažovana do 30. novembra 2018. godine.

Revizori nisu imali mnogo zamjerki na rad Ministarstva finansija RS, a među onima koje su iznijeli naveli su zapošljavanje na određeno na duže od šest mjeseci bez konkursa, što nije u skladu sa zakonom te isplaćivanje mjesečne naknade uz platu jednom zaposlenom.

„U toku 2018. godine na određeno vrijeme angažovano je šest izvršilaca zbog povećanog obima posla duže od šest mjeseci bez javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima. Dva izvršioca su raspoređena na radna mjesta prvi put u stečenom stepenu stručne spreme bez sticanja svojstva pripravnika, što takođe nije u skladu sa ovim zakonom, a u toku 2018. godine je  isplaćivana mjesečna naknada uz platu zaposlenom suprotno Zakonu o platama zaposlenih u organima uprave RS, kojim je definisano da zaposleni osim naknada određenih ovim zakonom nemaju pravo na druge naknade za rad koje se isplaćuju iz budžeta“, navedeno je u izvještaju.

Revizori su preporučili ministru finansija da obezbijedi da se javno oglašava prijem zaposlenih na određeno vrijeme duže od šest mjeseci, da se zaposleni koji prvi put zasnivaju radni odnos u stečenom stepenu stručne spreme angažuju u svojstvu pripravnika te da se zaposlenima isplaćuju naknade utvrđene zakonom.

Close